itha http://wikiman.mihanblog.com 2020-07-31T14:05:02+01:00 text/html 2011-03-21T02:15:30+01:00 wikiman.mihanblog.com افزایش سرعت مرور سیستم های تحت شبکه در ویندوز XP http://wikiman.mihanblog.com/post/1425 <div style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; text-align: justify;" class="postbody-single"><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;" class="post-txt-single"> <p><font size="2"><span>در صورتی که شما نیز از کاربران شبکه های محلی باشید مطمئنأ به این موضوع بر خورده اید که زمانی که شما در ویندوز <span lang="en-us">XP</span> از <span lang="en-us">My Network Places</span> برای مرور سایر سیستمهای موجود در شبکه خود استفاده میکنید ، ممکن است مدت زمان نسبتا طولانی را برای مشاهده لیست منابع اشتراکی در بین سیستم های شبکه منتظر بمانید. علت این امر در ویندوز <span lang="en-us">XP</span> بررسی وظایف زمانبندی ( <span lang="en-us">Scheduled Tasks</span> ) هر یک از سیستمهای تحت شبکه قبل از مدیریت و لیست نمودن منابع اشتراکی هر یک از این سیستمها میباشد. در این ترفند قصد داریم به معرفی روشی بپردازیم که با استفاده از آن میتوانید این افت سرعت را میان بردارید</span></font></p> <p><font size="2"><a name="more"></a></font></p> <p><font size="2">این بررسی معمولا نیاز نمیباشد و در شرایط عادی واقعا نیازی به آن نیست ، جالب است بدانید همین بررسی بی مورد زمانی در حدود ۳۰ ثانیه نیاز دارد و این تاخیر برای بسیاری از کاربران کسالت آور میباشد و ممکن است کاربر را به مشکلات سخت افزاری و ... مشکوک نماید.<br> شما قادر هستید با یک ترفند ساده رجیستری این بررسی بی مورد را غیر فعال نمایید و به این ترتیب دیگر شاهد این تاخیر طولانی نباشید.</font></p> <p><font size="2">بتدا از طریق منوی <span lang="en-us">Start</span> و ابزار <span lang="en-us">Run</span> ، ابزار <span lang="en-us">Regedit</span> را اجرا نمایید. ( تایپ کنید regedit و Enter بزنید.)<br> مسیر زیر را در آن بیابید :<br><span lang="en-us">/</span>Remote Computer/NameSpace<br> در زیر مجموعه کلید <span lang="en-us">NameSpace</span> کلیدی با نام {D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF} وجود دارد.<br> اگر به صفحه سمت راست دقت نمایید مشاهده خواهید کرد که مقدار کلید <span lang="en-us">Default</span> در آن برابر Scheduled Tasks میباشد که نشانگر همان بررسی با تاخیر میباشد.<br> بر روی کلید {D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF} راست کلیک نموده و گزینه <span lang="en-us">Delete</span> را انتخاب نمایید و این کلید را از مسیر ذکر شده حذف نمایید.<br> برای اطمینان بیشتر میتوانید قبل از حذف این کلید آن را با کمک گزینه <span lang="en-us">Export</span> در مسیری مطمئن بر روی هارد دیسک خود ذخیره نمایید و نسخه پشتیبانی از آن در اختیار داشته باشید.<br> برای اعمال تغییرات از رجیستری خارج شده و در صورت نیاز سیستم خود را از نو راه اندازی نمایید.<br> به این ترتیب پس از اعمال این ترفند دیگر شاهد آن تاخیر نسبتا طولانی نخواهید بود.</font> HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Explorer</p> <p><font size="2"><span style="font-weight: bold; font-style: italic;">به نقل از P30world</span></font></p> </div> </div> text/html 2011-03-21T02:15:30+01:00 wikiman.mihanblog.com افزایش سرعت مرور سیستم های تحت شبکه در ویندوز XP http://wikiman.mihanblog.com/post/1365 <div style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; text-align: justify;" class="postbody-single"><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;" class="post-txt-single"> <p><font size="2"><span>در صورتی که شما نیز از کاربران شبکه های محلی باشید مطمئنأ به این موضوع بر خورده اید که زمانی که شما در ویندوز <span lang="en-us">XP</span> از <span lang="en-us">My Network Places</span> برای مرور سایر سیستمهای موجود در شبکه خود استفاده میکنید ، ممکن است مدت زمان نسبتا طولانی را برای مشاهده لیست منابع اشتراکی در بین سیستم های شبکه منتظر بمانید. علت این امر در ویندوز <span lang="en-us">XP</span> بررسی وظایف زمانبندی ( <span lang="en-us">Scheduled Tasks</span> ) هر یک از سیستمهای تحت شبکه قبل از مدیریت و لیست نمودن منابع اشتراکی هر یک از این سیستمها میباشد. در این ترفند قصد داریم به معرفی روشی بپردازیم که با استفاده از آن میتوانید این افت سرعت را میان بردارید</span></font></p> <p><font size="2"><a name="more"></a></font></p> <p><font size="2">این بررسی معمولا نیاز نمیباشد و در شرایط عادی واقعا نیازی به آن نیست ، جالب است بدانید همین بررسی بی مورد زمانی در حدود ۳۰ ثانیه نیاز دارد و این تاخیر برای بسیاری از کاربران کسالت آور میباشد و ممکن است کاربر را به مشکلات سخت افزاری و ... مشکوک نماید.<br> شما قادر هستید با یک ترفند ساده رجیستری این بررسی بی مورد را غیر فعال نمایید و به این ترتیب دیگر شاهد این تاخیر طولانی نباشید.</font></p> <p><font size="2">بتدا از طریق منوی <span lang="en-us">Start</span> و ابزار <span lang="en-us">Run</span> ، ابزار <span lang="en-us">Regedit</span> را اجرا نمایید. ( تایپ کنید regedit و Enter بزنید.)<br> مسیر زیر را در آن بیابید :<br><span lang="en-us">/</span>Remote Computer/NameSpace<br> در زیر مجموعه کلید <span lang="en-us">NameSpace</span> کلیدی با نام {D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF} وجود دارد.<br> اگر به صفحه سمت راست دقت نمایید مشاهده خواهید کرد که مقدار کلید <span lang="en-us">Default</span> در آن برابر Scheduled Tasks میباشد که نشانگر همان بررسی با تاخیر میباشد.<br> بر روی کلید {D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF} راست کلیک نموده و گزینه <span lang="en-us">Delete</span> را انتخاب نمایید و این کلید را از مسیر ذکر شده حذف نمایید.<br> برای اطمینان بیشتر میتوانید قبل از حذف این کلید آن را با کمک گزینه <span lang="en-us">Export</span> در مسیری مطمئن بر روی هارد دیسک خود ذخیره نمایید و نسخه پشتیبانی از آن در اختیار داشته باشید.<br> برای اعمال تغییرات از رجیستری خارج شده و در صورت نیاز سیستم خود را از نو راه اندازی نمایید.<br> به این ترتیب پس از اعمال این ترفند دیگر شاهد آن تاخیر نسبتا طولانی نخواهید بود.</font> HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Explorer</p> <p><font size="2"><span style="font-weight: bold; font-style: italic;">به نقل از P30world</span></font></p> </div> </div> text/html 2011-03-21T02:15:30+01:00 wikiman.mihanblog.com افزایش سرعت مرور سیستم های تحت شبکه در ویندوز XP http://wikiman.mihanblog.com/post/1199 <div style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; text-align: justify;" class="postbody-single"><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;" class="post-txt-single"> <p><font size="2"><span>در صورتی که شما نیز از کاربران شبکه های محلی باشید مطمئنأ به این موضوع بر خورده اید که زمانی که شما در ویندوز <span lang="en-us">XP</span> از <span lang="en-us">My Network Places</span> برای مرور سایر سیستمهای موجود در شبکه خود استفاده میکنید ، ممکن است مدت زمان نسبتا طولانی را برای مشاهده لیست منابع اشتراکی در بین سیستم های شبکه منتظر بمانید. علت این امر در ویندوز <span lang="en-us">XP</span> بررسی وظایف زمانبندی ( <span lang="en-us">Scheduled Tasks</span> ) هر یک از سیستمهای تحت شبکه قبل از مدیریت و لیست نمودن منابع اشتراکی هر یک از این سیستمها میباشد. در این ترفند قصد داریم به معرفی روشی بپردازیم که با استفاده از آن میتوانید این افت سرعت را میان بردارید</span></font></p> <p><font size="2"><a name="more"></a></font></p> <p><font size="2">این بررسی معمولا نیاز نمیباشد و در شرایط عادی واقعا نیازی به آن نیست ، جالب است بدانید همین بررسی بی مورد زمانی در حدود ۳۰ ثانیه نیاز دارد و این تاخیر برای بسیاری از کاربران کسالت آور میباشد و ممکن است کاربر را به مشکلات سخت افزاری و ... مشکوک نماید.<br> شما قادر هستید با یک ترفند ساده رجیستری این بررسی بی مورد را غیر فعال نمایید و به این ترتیب دیگر شاهد این تاخیر طولانی نباشید.</font></p> <p><font size="2">بتدا از طریق منوی <span lang="en-us">Start</span> و ابزار <span lang="en-us">Run</span> ، ابزار <span lang="en-us">Regedit</span> را اجرا نمایید. ( تایپ کنید regedit و Enter بزنید.)<br> مسیر زیر را در آن بیابید :<br><span lang="en-us">/</span>Remote Computer/NameSpace<br> در زیر مجموعه کلید <span lang="en-us">NameSpace</span> کلیدی با نام {D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF} وجود دارد.<br> اگر به صفحه سمت راست دقت نمایید مشاهده خواهید کرد که مقدار کلید <span lang="en-us">Default</span> در آن برابر Scheduled Tasks میباشد که نشانگر همان بررسی با تاخیر میباشد.<br> بر روی کلید {D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF} راست کلیک نموده و گزینه <span lang="en-us">Delete</span> را انتخاب نمایید و این کلید را از مسیر ذکر شده حذف نمایید.<br> برای اطمینان بیشتر میتوانید قبل از حذف این کلید آن را با کمک گزینه <span lang="en-us">Export</span> در مسیری مطمئن بر روی هارد دیسک خود ذخیره نمایید و نسخه پشتیبانی از آن در اختیار داشته باشید.<br> برای اعمال تغییرات از رجیستری خارج شده و در صورت نیاز سیستم خود را از نو راه اندازی نمایید.<br> به این ترتیب پس از اعمال این ترفند دیگر شاهد آن تاخیر نسبتا طولانی نخواهید بود.</font> HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Explorer</p> <p><font size="2"><span style="font-weight: bold; font-style: italic;">به نقل از P30world</span></font></p> </div> </div> text/html 2011-03-21T02:15:30+01:00 wikiman.mihanblog.com افزایش سرعت مرور سیستم های تحت شبکه در ویندوز XP http://wikiman.mihanblog.com/post/1033 <div style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; text-align: justify;" class="postbody-single"><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;" class="post-txt-single"> <p><font size="2"><span>در صورتی که شما نیز از کاربران شبکه های محلی باشید مطمئنأ به این موضوع بر خورده اید که زمانی که شما در ویندوز <span lang="en-us">XP</span> از <span lang="en-us">My Network Places</span> برای مرور سایر سیستمهای موجود در شبکه خود استفاده میکنید ، ممکن است مدت زمان نسبتا طولانی را برای مشاهده لیست منابع اشتراکی در بین سیستم های شبکه منتظر بمانید. علت این امر در ویندوز <span lang="en-us">XP</span> بررسی وظایف زمانبندی ( <span lang="en-us">Scheduled Tasks</span> ) هر یک از سیستمهای تحت شبکه قبل از مدیریت و لیست نمودن منابع اشتراکی هر یک از این سیستمها میباشد. در این ترفند قصد داریم به معرفی روشی بپردازیم که با استفاده از آن میتوانید این افت سرعت را میان بردارید</span></font></p> <p><font size="2"><a name="more"></a></font></p> <p><font size="2">این بررسی معمولا نیاز نمیباشد و در شرایط عادی واقعا نیازی به آن نیست ، جالب است بدانید همین بررسی بی مورد زمانی در حدود ۳۰ ثانیه نیاز دارد و این تاخیر برای بسیاری از کاربران کسالت آور میباشد و ممکن است کاربر را به مشکلات سخت افزاری و ... مشکوک نماید.<br> شما قادر هستید با یک ترفند ساده رجیستری این بررسی بی مورد را غیر فعال نمایید و به این ترتیب دیگر شاهد این تاخیر طولانی نباشید.</font></p> <p><font size="2">بتدا از طریق منوی <span lang="en-us">Start</span> و ابزار <span lang="en-us">Run</span> ، ابزار <span lang="en-us">Regedit</span> را اجرا نمایید. ( تایپ کنید regedit و Enter بزنید.)<br> مسیر زیر را در آن بیابید :<br><span lang="en-us">/</span>Remote Computer/NameSpace<br> در زیر مجموعه کلید <span lang="en-us">NameSpace</span> کلیدی با نام {D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF} وجود دارد.<br> اگر به صفحه سمت راست دقت نمایید مشاهده خواهید کرد که مقدار کلید <span lang="en-us">Default</span> در آن برابر Scheduled Tasks میباشد که نشانگر همان بررسی با تاخیر میباشد.<br> بر روی کلید {D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF} راست کلیک نموده و گزینه <span lang="en-us">Delete</span> را انتخاب نمایید و این کلید را از مسیر ذکر شده حذف نمایید.<br> برای اطمینان بیشتر میتوانید قبل از حذف این کلید آن را با کمک گزینه <span lang="en-us">Export</span> در مسیری مطمئن بر روی هارد دیسک خود ذخیره نمایید و نسخه پشتیبانی از آن در اختیار داشته باشید.<br> برای اعمال تغییرات از رجیستری خارج شده و در صورت نیاز سیستم خود را از نو راه اندازی نمایید.<br> به این ترتیب پس از اعمال این ترفند دیگر شاهد آن تاخیر نسبتا طولانی نخواهید بود.</font> HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Explorer</p> <p><font size="2"><span style="font-weight: bold; font-style: italic;">به نقل از P30world</span></font></p> </div> </div> text/html 2011-03-21T02:15:30+01:00 wikiman.mihanblog.com افزایش سرعت مرور سیستم های تحت شبکه در ویندوز XP http://wikiman.mihanblog.com/post/867 <div style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; text-align: justify;" class="postbody-single"><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;" class="post-txt-single"> <p><font size="2"><span>در صورتی که شما نیز از کاربران شبکه های محلی باشید مطمئنأ به این موضوع بر خورده اید که زمانی که شما در ویندوز <span lang="en-us">XP</span> از <span lang="en-us">My Network Places</span> برای مرور سایر سیستمهای موجود در شبکه خود استفاده میکنید ، ممکن است مدت زمان نسبتا طولانی را برای مشاهده لیست منابع اشتراکی در بین سیستم های شبکه منتظر بمانید. علت این امر در ویندوز <span lang="en-us">XP</span> بررسی وظایف زمانبندی ( <span lang="en-us">Scheduled Tasks</span> ) هر یک از سیستمهای تحت شبکه قبل از مدیریت و لیست نمودن منابع اشتراکی هر یک از این سیستمها میباشد. در این ترفند قصد داریم به معرفی روشی بپردازیم که با استفاده از آن میتوانید این افت سرعت را میان بردارید</span></font></p> <p><font size="2"><a name="more"></a></font></p> <p><font size="2">این بررسی معمولا نیاز نمیباشد و در شرایط عادی واقعا نیازی به آن نیست ، جالب است بدانید همین بررسی بی مورد زمانی در حدود ۳۰ ثانیه نیاز دارد و این تاخیر برای بسیاری از کاربران کسالت آور میباشد و ممکن است کاربر را به مشکلات سخت افزاری و ... مشکوک نماید.<br> شما قادر هستید با یک ترفند ساده رجیستری این بررسی بی مورد را غیر فعال نمایید و به این ترتیب دیگر شاهد این تاخیر طولانی نباشید.</font></p> <p><font size="2">بتدا از طریق منوی <span lang="en-us">Start</span> و ابزار <span lang="en-us">Run</span> ، ابزار <span lang="en-us">Regedit</span> را اجرا نمایید. ( تایپ کنید regedit و Enter بزنید.)<br> مسیر زیر را در آن بیابید :<br><span lang="en-us">/</span>Remote Computer/NameSpace<br> در زیر مجموعه کلید <span lang="en-us">NameSpace</span> کلیدی با نام {D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF} وجود دارد.<br> اگر به صفحه سمت راست دقت نمایید مشاهده خواهید کرد که مقدار کلید <span lang="en-us">Default</span> در آن برابر Scheduled Tasks میباشد که نشانگر همان بررسی با تاخیر میباشد.<br> بر روی کلید {D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF} راست کلیک نموده و گزینه <span lang="en-us">Delete</span> را انتخاب نمایید و این کلید را از مسیر ذکر شده حذف نمایید.<br> برای اطمینان بیشتر میتوانید قبل از حذف این کلید آن را با کمک گزینه <span lang="en-us">Export</span> در مسیری مطمئن بر روی هارد دیسک خود ذخیره نمایید و نسخه پشتیبانی از آن در اختیار داشته باشید.<br> برای اعمال تغییرات از رجیستری خارج شده و در صورت نیاز سیستم خود را از نو راه اندازی نمایید.<br> به این ترتیب پس از اعمال این ترفند دیگر شاهد آن تاخیر نسبتا طولانی نخواهید بود.</font> HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Explorer</p> <p><font size="2"><span style="font-weight: bold; font-style: italic;">به نقل از P30world</span></font></p> </div> </div> text/html 2011-03-21T02:15:30+01:00 wikiman.mihanblog.com افزایش سرعت مرور سیستم های تحت شبکه در ویندوز XP http://wikiman.mihanblog.com/post/701 <div style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; text-align: justify;" class="postbody-single"><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;" class="post-txt-single"> <p><font size="2"><span>در صورتی که شما نیز از کاربران شبکه های محلی باشید مطمئنأ به این موضوع بر خورده اید که زمانی که شما در ویندوز <span lang="en-us">XP</span> از <span lang="en-us">My Network Places</span> برای مرور سایر سیستمهای موجود در شبکه خود استفاده میکنید ، ممکن است مدت زمان نسبتا طولانی را برای مشاهده لیست منابع اشتراکی در بین سیستم های شبکه منتظر بمانید. علت این امر در ویندوز <span lang="en-us">XP</span> بررسی وظایف زمانبندی ( <span lang="en-us">Scheduled Tasks</span> ) هر یک از سیستمهای تحت شبکه قبل از مدیریت و لیست نمودن منابع اشتراکی هر یک از این سیستمها میباشد. در این ترفند قصد داریم به معرفی روشی بپردازیم که با استفاده از آن میتوانید این افت سرعت را میان بردارید</span></font></p> <p><font size="2"><a name="more"></a></font></p> <p><font size="2">این بررسی معمولا نیاز نمیباشد و در شرایط عادی واقعا نیازی به آن نیست ، جالب است بدانید همین بررسی بی مورد زمانی در حدود ۳۰ ثانیه نیاز دارد و این تاخیر برای بسیاری از کاربران کسالت آور میباشد و ممکن است کاربر را به مشکلات سخت افزاری و ... مشکوک نماید.<br> شما قادر هستید با یک ترفند ساده رجیستری این بررسی بی مورد را غیر فعال نمایید و به این ترتیب دیگر شاهد این تاخیر طولانی نباشید.</font></p> <p><font size="2">بتدا از طریق منوی <span lang="en-us">Start</span> و ابزار <span lang="en-us">Run</span> ، ابزار <span lang="en-us">Regedit</span> را اجرا نمایید. ( تایپ کنید regedit و Enter بزنید.)<br> مسیر زیر را در آن بیابید :<br><span lang="en-us">/</span>Remote Computer/NameSpace<br> در زیر مجموعه کلید <span lang="en-us">NameSpace</span> کلیدی با نام {D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF} وجود دارد.<br> اگر به صفحه سمت راست دقت نمایید مشاهده خواهید کرد که مقدار کلید <span lang="en-us">Default</span> در آن برابر Scheduled Tasks میباشد که نشانگر همان بررسی با تاخیر میباشد.<br> بر روی کلید {D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF} راست کلیک نموده و گزینه <span lang="en-us">Delete</span> را انتخاب نمایید و این کلید را از مسیر ذکر شده حذف نمایید.<br> برای اطمینان بیشتر میتوانید قبل از حذف این کلید آن را با کمک گزینه <span lang="en-us">Export</span> در مسیری مطمئن بر روی هارد دیسک خود ذخیره نمایید و نسخه پشتیبانی از آن در اختیار داشته باشید.<br> برای اعمال تغییرات از رجیستری خارج شده و در صورت نیاز سیستم خود را از نو راه اندازی نمایید.<br> به این ترتیب پس از اعمال این ترفند دیگر شاهد آن تاخیر نسبتا طولانی نخواهید بود.</font> HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Explorer</p> <p><font size="2"><span style="font-weight: bold; font-style: italic;">به نقل از P30world</span></font></p> </div> </div> text/html 2011-03-21T02:15:30+01:00 wikiman.mihanblog.com افزایش سرعت مرور سیستم های تحت شبکه در ویندوز XP http://wikiman.mihanblog.com/post/600 <div style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; text-align: justify;" class="postbody-single"><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;" class="post-txt-single"> <p><font size="2"><span>در صورتی که شما نیز از کاربران شبکه های محلی باشید مطمئنأ به این موضوع بر خورده اید که زمانی که شما در ویندوز <span lang="en-us">XP</span> از <span lang="en-us">My Network Places</span> برای مرور سایر سیستمهای موجود در شبکه خود استفاده میکنید ، ممکن است مدت زمان نسبتا طولانی را برای مشاهده لیست منابع اشتراکی در بین سیستم های شبکه منتظر بمانید. علت این امر در ویندوز <span lang="en-us">XP</span> بررسی وظایف زمانبندی ( <span lang="en-us">Scheduled Tasks</span> ) هر یک از سیستمهای تحت شبکه قبل از مدیریت و لیست نمودن منابع اشتراکی هر یک از این سیستمها میباشد. در این ترفند قصد داریم به معرفی روشی بپردازیم که با استفاده از آن میتوانید این افت سرعت را میان بردارید</span></font></p> <p><font size="2"><a name="more"></a></font></p> <p><font size="2">این بررسی معمولا نیاز نمیباشد و در شرایط عادی واقعا نیازی به آن نیست ، جالب است بدانید همین بررسی بی مورد زمانی در حدود ۳۰ ثانیه نیاز دارد و این تاخیر برای بسیاری از کاربران کسالت آور میباشد و ممکن است کاربر را به مشکلات سخت افزاری و ... مشکوک نماید.<br> شما قادر هستید با یک ترفند ساده رجیستری این بررسی بی مورد را غیر فعال نمایید و به این ترتیب دیگر شاهد این تاخیر طولانی نباشید.</font></p> <p><font size="2">بتدا از طریق منوی <span lang="en-us">Start</span> و ابزار <span lang="en-us">Run</span> ، ابزار <span lang="en-us">Regedit</span> را اجرا نمایید. ( تایپ کنید regedit و Enter بزنید.)<br> مسیر زیر را در آن بیابید :<br><span lang="en-us">/</span>Remote Computer/NameSpace<br> در زیر مجموعه کلید <span lang="en-us">NameSpace</span> کلیدی با نام {D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF} وجود دارد.<br> اگر به صفحه سمت راست دقت نمایید مشاهده خواهید کرد که مقدار کلید <span lang="en-us">Default</span> در آن برابر Scheduled Tasks میباشد که نشانگر همان بررسی با تاخیر میباشد.<br> بر روی کلید {D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF} راست کلیک نموده و گزینه <span lang="en-us">Delete</span> را انتخاب نمایید و این کلید را از مسیر ذکر شده حذف نمایید.<br> برای اطمینان بیشتر میتوانید قبل از حذف این کلید آن را با کمک گزینه <span lang="en-us">Export</span> در مسیری مطمئن بر روی هارد دیسک خود ذخیره نمایید و نسخه پشتیبانی از آن در اختیار داشته باشید.<br> برای اعمال تغییرات از رجیستری خارج شده و در صورت نیاز سیستم خود را از نو راه اندازی نمایید.<br> به این ترتیب پس از اعمال این ترفند دیگر شاهد آن تاخیر نسبتا طولانی نخواهید بود.</font> HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Explorer</p> <p><font size="2"><span style="font-weight: bold; font-style: italic;">به نقل از P30world</span></font></p> </div> </div> text/html 2011-03-21T02:15:30+01:00 wikiman.mihanblog.com افزایش سرعت مرور سیستم های تحت شبکه در ویندوز XP http://wikiman.mihanblog.com/post/434 <div style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; text-align: justify;" class="postbody-single"><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;" class="post-txt-single"> <p><font size="2"><span>در صورتی که شما نیز از کاربران شبکه های محلی باشید مطمئنأ به این موضوع بر خورده اید که زمانی که شما در ویندوز <span lang="en-us">XP</span> از <span lang="en-us">My Network Places</span> برای مرور سایر سیستمهای موجود در شبکه خود استفاده میکنید ، ممکن است مدت زمان نسبتا طولانی را برای مشاهده لیست منابع اشتراکی در بین سیستم های شبکه منتظر بمانید. علت این امر در ویندوز <span lang="en-us">XP</span> بررسی وظایف زمانبندی ( <span lang="en-us">Scheduled Tasks</span> ) هر یک از سیستمهای تحت شبکه قبل از مدیریت و لیست نمودن منابع اشتراکی هر یک از این سیستمها میباشد. در این ترفند قصد داریم به معرفی روشی بپردازیم که با استفاده از آن میتوانید این افت سرعت را میان بردارید</span></font></p> <p><font size="2"><a name="more"></a></font></p> <p><font size="2">این بررسی معمولا نیاز نمیباشد و در شرایط عادی واقعا نیازی به آن نیست ، جالب است بدانید همین بررسی بی مورد زمانی در حدود ۳۰ ثانیه نیاز دارد و این تاخیر برای بسیاری از کاربران کسالت آور میباشد و ممکن است کاربر را به مشکلات سخت افزاری و ... مشکوک نماید.<br> شما قادر هستید با یک ترفند ساده رجیستری این بررسی بی مورد را غیر فعال نمایید و به این ترتیب دیگر شاهد این تاخیر طولانی نباشید.</font></p> <p><font size="2">بتدا از طریق منوی <span lang="en-us">Start</span> و ابزار <span lang="en-us">Run</span> ، ابزار <span lang="en-us">Regedit</span> را اجرا نمایید. ( تایپ کنید regedit و Enter بزنید.)<br> مسیر زیر را در آن بیابید :<br><span lang="en-us">/</span>Remote Computer/NameSpace<br> در زیر مجموعه کلید <span lang="en-us">NameSpace</span> کلیدی با نام {D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF} وجود دارد.<br> اگر به صفحه سمت راست دقت نمایید مشاهده خواهید کرد که مقدار کلید <span lang="en-us">Default</span> در آن برابر Scheduled Tasks میباشد که نشانگر همان بررسی با تاخیر میباشد.<br> بر روی کلید {D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF} راست کلیک نموده و گزینه <span lang="en-us">Delete</span> را انتخاب نمایید و این کلید را از مسیر ذکر شده حذف نمایید.<br> برای اطمینان بیشتر میتوانید قبل از حذف این کلید آن را با کمک گزینه <span lang="en-us">Export</span> در مسیری مطمئن بر روی هارد دیسک خود ذخیره نمایید و نسخه پشتیبانی از آن در اختیار داشته باشید.<br> برای اعمال تغییرات از رجیستری خارج شده و در صورت نیاز سیستم خود را از نو راه اندازی نمایید.<br> به این ترتیب پس از اعمال این ترفند دیگر شاهد آن تاخیر نسبتا طولانی نخواهید بود.</font> HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Explorer</p> <p><font size="2"><span style="font-weight: bold; font-style: italic;">به نقل از P30world</span></font></p> </div> </div> text/html 2011-03-21T02:15:30+01:00 wikiman.mihanblog.com افزایش سرعت مرور سیستم های تحت شبکه در ویندوز XP http://wikiman.mihanblog.com/post/268 <div style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; text-align: justify;" class="postbody-single"><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;" class="post-txt-single"> <p><font size="2"><span>در صورتی که شما نیز از کاربران شبکه های محلی باشید مطمئنأ به این موضوع بر خورده اید که زمانی که شما در ویندوز <span lang="en-us">XP</span> از <span lang="en-us">My Network Places</span> برای مرور سایر سیستمهای موجود در شبکه خود استفاده میکنید ، ممکن است مدت زمان نسبتا طولانی را برای مشاهده لیست منابع اشتراکی در بین سیستم های شبکه منتظر بمانید. علت این امر در ویندوز <span lang="en-us">XP</span> بررسی وظایف زمانبندی ( <span lang="en-us">Scheduled Tasks</span> ) هر یک از سیستمهای تحت شبکه قبل از مدیریت و لیست نمودن منابع اشتراکی هر یک از این سیستمها میباشد. در این ترفند قصد داریم به معرفی روشی بپردازیم که با استفاده از آن میتوانید این افت سرعت را میان بردارید</span></font></p> <p><font size="2"><a name="more"></a></font></p> <p><font size="2">این بررسی معمولا نیاز نمیباشد و در شرایط عادی واقعا نیازی به آن نیست ، جالب است بدانید همین بررسی بی مورد زمانی در حدود ۳۰ ثانیه نیاز دارد و این تاخیر برای بسیاری از کاربران کسالت آور میباشد و ممکن است کاربر را به مشکلات سخت افزاری و ... مشکوک نماید.<br> شما قادر هستید با یک ترفند ساده رجیستری این بررسی بی مورد را غیر فعال نمایید و به این ترتیب دیگر شاهد این تاخیر طولانی نباشید.</font></p> <p><font size="2">بتدا از طریق منوی <span lang="en-us">Start</span> و ابزار <span lang="en-us">Run</span> ، ابزار <span lang="en-us">Regedit</span> را اجرا نمایید. ( تایپ کنید regedit و Enter بزنید.)<br> مسیر زیر را در آن بیابید :<br><span lang="en-us">/</span>Remote Computer/NameSpace<br> در زیر مجموعه کلید <span lang="en-us">NameSpace</span> کلیدی با نام {D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF} وجود دارد.<br> اگر به صفحه سمت راست دقت نمایید مشاهده خواهید کرد که مقدار کلید <span lang="en-us">Default</span> در آن برابر Scheduled Tasks میباشد که نشانگر همان بررسی با تاخیر میباشد.<br> بر روی کلید {D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF} راست کلیک نموده و گزینه <span lang="en-us">Delete</span> را انتخاب نمایید و این کلید را از مسیر ذکر شده حذف نمایید.<br> برای اطمینان بیشتر میتوانید قبل از حذف این کلید آن را با کمک گزینه <span lang="en-us">Export</span> در مسیری مطمئن بر روی هارد دیسک خود ذخیره نمایید و نسخه پشتیبانی از آن در اختیار داشته باشید.<br> برای اعمال تغییرات از رجیستری خارج شده و در صورت نیاز سیستم خود را از نو راه اندازی نمایید.<br> به این ترتیب پس از اعمال این ترفند دیگر شاهد آن تاخیر نسبتا طولانی نخواهید بود.</font> HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Explorer</p> <p><font size="2"><span style="font-weight: bold; font-style: italic;">به نقل از P30world</span></font></p> </div> </div> text/html 2011-03-21T02:15:30+01:00 wikiman.mihanblog.com افزایش سرعت مرور سیستم های تحت شبکه در ویندوز XP http://wikiman.mihanblog.com/post/102 <div style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; text-align: justify;" class="postbody-single"><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;" class="post-txt-single"> <p><font size="2"><span>در صورتی که شما نیز از کاربران شبکه های محلی باشید مطمئنأ به این موضوع بر خورده اید که زمانی که شما در ویندوز <span lang="en-us">XP</span> از <span lang="en-us">My Network Places</span> برای مرور سایر سیستمهای موجود در شبکه خود استفاده میکنید ، ممکن است مدت زمان نسبتا طولانی را برای مشاهده لیست منابع اشتراکی در بین سیستم های شبکه منتظر بمانید. علت این امر در ویندوز <span lang="en-us">XP</span> بررسی وظایف زمانبندی ( <span lang="en-us">Scheduled Tasks</span> ) هر یک از سیستمهای تحت شبکه قبل از مدیریت و لیست نمودن منابع اشتراکی هر یک از این سیستمها میباشد. در این ترفند قصد داریم به معرفی روشی بپردازیم که با استفاده از آن میتوانید این افت سرعت را میان بردارید</span></font></p> <p><font size="2"><a name="more"></a></font></p> <p><font size="2">این بررسی معمولا نیاز نمیباشد و در شرایط عادی واقعا نیازی به آن نیست ، جالب است بدانید همین بررسی بی مورد زمانی در حدود ۳۰ ثانیه نیاز دارد و این تاخیر برای بسیاری از کاربران کسالت آور میباشد و ممکن است کاربر را به مشکلات سخت افزاری و ... مشکوک نماید.<br> شما قادر هستید با یک ترفند ساده رجیستری این بررسی بی مورد را غیر فعال نمایید و به این ترتیب دیگر شاهد این تاخیر طولانی نباشید.</font></p> <p><font size="2">بتدا از طریق منوی <span lang="en-us">Start</span> و ابزار <span lang="en-us">Run</span> ، ابزار <span lang="en-us">Regedit</span> را اجرا نمایید. ( تایپ کنید regedit و Enter بزنید.)<br> مسیر زیر را در آن بیابید :<br><span lang="en-us">/</span>Remote Computer/NameSpace<br> در زیر مجموعه کلید <span lang="en-us">NameSpace</span> کلیدی با نام {D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF} وجود دارد.<br> اگر به صفحه سمت راست دقت نمایید مشاهده خواهید کرد که مقدار کلید <span lang="en-us">Default</span> در آن برابر Scheduled Tasks میباشد که نشانگر همان بررسی با تاخیر میباشد.<br> بر روی کلید {D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF} راست کلیک نموده و گزینه <span lang="en-us">Delete</span> را انتخاب نمایید و این کلید را از مسیر ذکر شده حذف نمایید.<br> برای اطمینان بیشتر میتوانید قبل از حذف این کلید آن را با کمک گزینه <span lang="en-us">Export</span> در مسیری مطمئن بر روی هارد دیسک خود ذخیره نمایید و نسخه پشتیبانی از آن در اختیار داشته باشید.<br> برای اعمال تغییرات از رجیستری خارج شده و در صورت نیاز سیستم خود را از نو راه اندازی نمایید.<br> به این ترتیب پس از اعمال این ترفند دیگر شاهد آن تاخیر نسبتا طولانی نخواهید بود.</font> HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Explorer</p> <p><font size="2"><span style="font-weight: bold; font-style: italic;">به نقل از P30world</span></font></p> </div> </div> text/html 2011-03-21T02:15:30+01:00 wikiman.mihanblog.com افزایش سرعت مرور سیستم های تحت شبکه در ویندوز XP http://wikiman.mihanblog.com/post/1 <div style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; text-align: justify;" class="postbody-single"><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;" class="post-txt-single"> <p><font size="2"><span>در صورتی که شما نیز از کاربران شبکه های محلی باشید مطمئنأ به این موضوع بر خورده اید که زمانی که شما در ویندوز <span lang="en-us">XP</span> از <span lang="en-us">My Network Places</span> برای مرور سایر سیستمهای موجود در شبکه خود استفاده میکنید ، ممکن است مدت زمان نسبتا طولانی را برای مشاهده لیست منابع اشتراکی در بین سیستم های شبکه منتظر بمانید. علت این امر در ویندوز <span lang="en-us">XP</span> بررسی وظایف زمانبندی ( <span lang="en-us">Scheduled Tasks</span> ) هر یک از سیستمهای تحت شبکه قبل از مدیریت و لیست نمودن منابع اشتراکی هر یک از این سیستمها میباشد. در این ترفند قصد داریم به معرفی روشی بپردازیم که با استفاده از آن میتوانید این افت سرعت را میان بردارید</span></font></p> <p><font size="2"><a name="more"></a></font></p> <p><font size="2">این بررسی معمولا نیاز نمیباشد و در شرایط عادی واقعا نیازی به آن نیست ، جالب است بدانید همین بررسی بی مورد زمانی در حدود ۳۰ ثانیه نیاز دارد و این تاخیر برای بسیاری از کاربران کسالت آور میباشد و ممکن است کاربر را به مشکلات سخت افزاری و ... مشکوک نماید.<br> شما قادر هستید با یک ترفند ساده رجیستری این بررسی بی مورد را غیر فعال نمایید و به این ترتیب دیگر شاهد این تاخیر طولانی نباشید.</font></p> <p><font size="2">بتدا از طریق منوی <span lang="en-us">Start</span> و ابزار <span lang="en-us">Run</span> ، ابزار <span lang="en-us">Regedit</span> را اجرا نمایید. ( تایپ کنید regedit و Enter بزنید.)<br> مسیر زیر را در آن بیابید :<br><span lang="en-us">/</span>Remote Computer/NameSpace<br> در زیر مجموعه کلید <span lang="en-us">NameSpace</span> کلیدی با نام {D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF} وجود دارد.<br> اگر به صفحه سمت راست دقت نمایید مشاهده خواهید کرد که مقدار کلید <span lang="en-us">Default</span> در آن برابر Scheduled Tasks میباشد که نشانگر همان بررسی با تاخیر میباشد.<br> بر روی کلید {D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF} راست کلیک نموده و گزینه <span lang="en-us">Delete</span> را انتخاب نمایید و این کلید را از مسیر ذکر شده حذف نمایید.<br> برای اطمینان بیشتر میتوانید قبل از حذف این کلید آن را با کمک گزینه <span lang="en-us">Export</span> در مسیری مطمئن بر روی هارد دیسک خود ذخیره نمایید و نسخه پشتیبانی از آن در اختیار داشته باشید.<br> برای اعمال تغییرات از رجیستری خارج شده و در صورت نیاز سیستم خود را از نو راه اندازی نمایید.<br> به این ترتیب پس از اعمال این ترفند دیگر شاهد آن تاخیر نسبتا طولانی نخواهید بود.</font> HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Explorer</p> <p><font size="2"><span style="font-weight: bold; font-style: italic;">به نقل از P30world</span></font></p> </div> </div> text/html 2011-03-20T01:15:29+01:00 wikiman.mihanblog.com حقایق، باید ها و نبایدهای شبکه های بی سیم (Wi-Fi) http://wikiman.mihanblog.com/post/1426 <div style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; text-align: justify;" class="postbody-single"> <div class="post-txt-single"> <p><font size="2">شبکه های بی سیم (Wireless) یکی از تکنولوژی های جذابی هستند که توانسته<br> اند توجه بسیاری را بسوی خود جلب نمایند و عده ای را نیز مسحور خود نموده<br> اند.&nbsp; هرچند این تکنولوژی جذابیت و موارد کاربرد بالایی دارد ولی مهمترین<br> مرحله که تعیین کننده میزان رضایت از آن را بدنبال خواهد داشت ارزیابی<br> نیاز ها و توقعات و مقایسه آن با امکانات و قابلیت های این تکنولوژی است.<br> نادیده گرفتن حقایق، امکانات فنی و موارد کاربرد این تکنولوژی نتیجه ای جز<br> شکست و عدم رضایت نخواهد داشت. نکاتی که در اینجا به آنها اشاره میکنم<br> مجموعه&nbsp; دانسته هایی است که میتواند در انتخاب و یا عدم انتخاب شبکه بی<br> سیم و بکارگیری موثر و مفید آن به شما کند.<br> شخصاً با افراد و سازمان<br> ها متعددی برخورد داشته ام که در بکارگیری شبکه های بی سیم دچار شکست شده<br> اند فقط به این دلیل که صرفاً مسحور جدابیت کلمه Wireless گردیده اند بدون<br> اینکه ارزیابی و شناختی نسبت به واقعیات و موارد کاربرد آن داشته باشند<br> لذا فکر کردم جمع آوری برخی دانستنی ها، بایدها و نباید ها که شرکت های<br> ارائه کننده تجهیزات بی سیم کمتر آن را به مشتری منتقل میکنند میتواند<br> آگاه بخش و موثر در تصمیم گیری درست باشد.<br> آنچه در این نوشته به آن<br> توجه شده با این فرض صورت گرفته که هدف از بکارگیری تکنولوژی Wireless جهت<br> راه اندازی شبکه LAN بصورت بی سیم است و شامل سناریو های ارتباطات<br></font> Point-to-Point نمی شود.</p> <p><font size="2">در هر شبکه بی سیم Access Point ها نقش سرویس دهنده و کارت های شبکه بی<br> سیم که میتواند بصورت PCI، PCMCIA و USB باشند کاربران سیستم را تشکیل<br> میدهد.</font></p> <p><font size="2">غالب تجهیزات بی سیم که برای برپایی شبکه LAN مورد استفاده قرار<br> میگیرند مبتنی بر استاندارد ۸۰۲٫۱۱ از نوع دید مستقیم هستند و گیرنده و<br> فرستنده باید دید مستقیم به یکدیگر داشته باشند.</font></p> <p><font size="2">فاصله کاربر از Access Point، تعداد دیوارها، جنس دیوارها و نوع مصالح ساختمانی و مبلمان داخلی تاثیر گذار بر سرعت و برد شبکه دارد.</font></p> <p><font size="2">بالاترین سرعت قابل دسترس مطابق استانداردهای ۸۰۲٫۱۱a و ۸۰۲٫۱۱g معادل<br><br> استفاده میکنند.</font> ۵۴Mbps میباشد و سرعت های بالاتر از مکانیزم های نرم افزاری و شرایط خاص</p> <p><font size="2">سرعتی که این تجهیزات مدعی آن هستند بر خلاف پیش فرض فکری بسیاری بصورت<br><br></font> Half-Duplex است که برای مقایسه ظرفیت شبکه های بی سیم با شبکه های Ethernet باید رقم ارائه شده تجهیزات بی سیم را بر عدد دو تقسیم نمود.</p> <p><font size="2">در شبکه بی سیم Access Point دستگاهی است که میتوان آن را معادل هاب در<br> شبکه Ethernet دانست و مانند هاب پهنای باند آن بصورت Shared در اختیار<br> کاربران قرار میگیرد.</font></p> <p><font size="2">با توجه به اطلاعات بالا میتوان نتیجه گرفت که یک Access Point منطبق<br> بر ۸۰۲٫۱۱g دارای پهنای باند اشتراکی و Half-Duplex برابر ۵۴Mbps میباشد<br> که میتوان گفت برابر ۲۵Mbps بصورت Full-Duplex خواهد بود. از آنجایی که<br> این پهنای باند اشتراکی میباشد چنانچه ۵ کاربر از این Access Point<br> بخواهند استفاده کنند هرکدام پهنای باندی برابر ۵Mbps خواهند داشت مگر<br> آنکه آنقدر خوش شانس باشند که در هر لحظه فقط یکی از این کاربران نیاز به<br> دسترسی به منابع شبکه ای داشته باشد تا بتواند بتنهایی از ۲۵Mbps استفاده<br> نماید. پس محاسبه تعداد Access Pointهای مورد نیاز رابطه مستقیم با تعداد<br> کاربران همیشه Online و میزان مصرف آنها دارد.</font></p> <p><font size="2">کاربران شبکه های بی سیم بیشترین رضایت را زمانی خواهند داشت که عمده<br> کاربری آن جهت دسترسی به اینترنت و منابع اینترنتی باشد که برخوردای از<br></font> ۱۰۰Kbps هم برای کاربران کفایت خواهد کرد.</p> <p><font size="2">در هیچ کجا شما نمیتوانید یک خط نوشته پیدا کنید که شبکه های WLAN را<br> جایگزینی برای شبکه های Ethernet معرفی کرده باشد! شبکه های WLAN یک راه<br> حل هستند برای مواقعی که امکان کابل کشی و استفاده از شبکه Ethernet<br> امکانپذیر نیست و یا اولویت با Mobility و یا حفظ زیبایی محیط است. سالن<br> های کنفرانس، انبارها، محیط های کارخانه ای، کارگاه های عمرانی و محیط های<br> نمایشگاهی بهترین نمونه ها برای استفاده موثر از شبکه های WLAN میباشند.</font></p> <p><font size="2">و اما قابل توجه دوستان امنیتی! راه اندازی یک شبکه بی سیم بسیار راحت<br> و سریع امکانپذیر است ولیکن به همین سادگی و سرعت نیز امکان رخنه در آن<br> وجود دارد. روش های مختلفی جهت امن سازی این شبکه های توسعه داده شده که<br> با صرف کمی وقت میتوان یکی از این روش ها را بکار برد تا از سوء استفاده و<br> یا صدمه جلوگیری شود.</font></p> <p><font size="2">با توجه محدود بودن پهنای باند شبکه های بی سیم کد های مخرب مخصوصاً<br> کرم های اینترنتی (Worm) بسادگی میتوانند در صورت ورود به شبکه Access<br> Point را بدلیل بار مضاعف مختل کنند. حتماً در شبکه های بی سیم هر چند<br> کوچک از وجود برنامه های آنتی ویروس و بروز بودن آنها اطمینان حاصل کنید.<br> بسیار اوقات حرکت Wormها باعث از کار افتادگی Access Point و اصطلاحاً<br><br> منبع مشکل تشخیص داده شود.</font> Hang کردن آن میشود که ممکن است در برداشت اولیه خراب بودن Access Point</p> <p><font size="2">باز یادآور میشوم شبکه های بی سیم حداقل با مشخصات فعلی یک راه حل<br> هستند برای شرایطی که در آن امکان استفاده از Ethernet و کابل کشی وجود<br> ندارد و نه یک جایگزین Ethernet و اگر کسی غیر از این به شما گفت میتوانید<br> بصورت خیلی خاصی (Special) در صورتش نگاهی بیاندازید! بکارگیری از شبکه<br> های بی سیم در کنار شبکه Ethernet برای کاربران Mobile که ممکن است هر<br> لحظه با Laptop و یا PDA خود از گرد راه برسند و یا سالن کنفرانس و<br> اجتماعات هموراه بسیار سودمند و رضایت بخش خواهد بود. همچنین امکانی که<br> بصورت موقتی برپا شده اند نظیر پروژه های عمرانی و نمایشگاه ها و دفاتر<br> استیجاری نیز در فهرست موارد کاربرد شبکه های بی سیم قرار دارند.<br> منبع : http://www.itbuzzer.net/articles/June05/01.asp</font></p> </div> </div> text/html 2011-03-20T01:15:29+01:00 wikiman.mihanblog.com حقایق، باید ها و نبایدهای شبکه های بی سیم (Wi-Fi) http://wikiman.mihanblog.com/post/1366 <div style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; text-align: justify;" class="postbody-single"> <div class="post-txt-single"> <p><font size="2">شبکه های بی سیم (Wireless) یکی از تکنولوژی های جذابی هستند که توانسته<br> اند توجه بسیاری را بسوی خود جلب نمایند و عده ای را نیز مسحور خود نموده<br> اند.&nbsp; هرچند این تکنولوژی جذابیت و موارد کاربرد بالایی دارد ولی مهمترین<br> مرحله که تعیین کننده میزان رضایت از آن را بدنبال خواهد داشت ارزیابی<br> نیاز ها و توقعات و مقایسه آن با امکانات و قابلیت های این تکنولوژی است.<br> نادیده گرفتن حقایق، امکانات فنی و موارد کاربرد این تکنولوژی نتیجه ای جز<br> شکست و عدم رضایت نخواهد داشت. نکاتی که در اینجا به آنها اشاره میکنم<br> مجموعه&nbsp; دانسته هایی است که میتواند در انتخاب و یا عدم انتخاب شبکه بی<br> سیم و بکارگیری موثر و مفید آن به شما کند.<br> شخصاً با افراد و سازمان<br> ها متعددی برخورد داشته ام که در بکارگیری شبکه های بی سیم دچار شکست شده<br> اند فقط به این دلیل که صرفاً مسحور جدابیت کلمه Wireless گردیده اند بدون<br> اینکه ارزیابی و شناختی نسبت به واقعیات و موارد کاربرد آن داشته باشند<br> لذا فکر کردم جمع آوری برخی دانستنی ها، بایدها و نباید ها که شرکت های<br> ارائه کننده تجهیزات بی سیم کمتر آن را به مشتری منتقل میکنند میتواند<br> آگاه بخش و موثر در تصمیم گیری درست باشد.<br> آنچه در این نوشته به آن<br> توجه شده با این فرض صورت گرفته که هدف از بکارگیری تکنولوژی Wireless جهت<br> راه اندازی شبکه LAN بصورت بی سیم است و شامل سناریو های ارتباطات<br></font> Point-to-Point نمی شود.</p> <p><font size="2">در هر شبکه بی سیم Access Point ها نقش سرویس دهنده و کارت های شبکه بی<br> سیم که میتواند بصورت PCI، PCMCIA و USB باشند کاربران سیستم را تشکیل<br> میدهد.</font></p> <p><font size="2">غالب تجهیزات بی سیم که برای برپایی شبکه LAN مورد استفاده قرار<br> میگیرند مبتنی بر استاندارد ۸۰۲٫۱۱ از نوع دید مستقیم هستند و گیرنده و<br> فرستنده باید دید مستقیم به یکدیگر داشته باشند.</font></p> <p><font size="2">فاصله کاربر از Access Point، تعداد دیوارها، جنس دیوارها و نوع مصالح ساختمانی و مبلمان داخلی تاثیر گذار بر سرعت و برد شبکه دارد.</font></p> <p><font size="2">بالاترین سرعت قابل دسترس مطابق استانداردهای ۸۰۲٫۱۱a و ۸۰۲٫۱۱g معادل<br><br> استفاده میکنند.</font> ۵۴Mbps میباشد و سرعت های بالاتر از مکانیزم های نرم افزاری و شرایط خاص</p> <p><font size="2">سرعتی که این تجهیزات مدعی آن هستند بر خلاف پیش فرض فکری بسیاری بصورت<br><br></font> Half-Duplex است که برای مقایسه ظرفیت شبکه های بی سیم با شبکه های Ethernet باید رقم ارائه شده تجهیزات بی سیم را بر عدد دو تقسیم نمود.</p> <p><font size="2">در شبکه بی سیم Access Point دستگاهی است که میتوان آن را معادل هاب در<br> شبکه Ethernet دانست و مانند هاب پهنای باند آن بصورت Shared در اختیار<br> کاربران قرار میگیرد.</font></p> <p><font size="2">با توجه به اطلاعات بالا میتوان نتیجه گرفت که یک Access Point منطبق<br> بر ۸۰۲٫۱۱g دارای پهنای باند اشتراکی و Half-Duplex برابر ۵۴Mbps میباشد<br> که میتوان گفت برابر ۲۵Mbps بصورت Full-Duplex خواهد بود. از آنجایی که<br> این پهنای باند اشتراکی میباشد چنانچه ۵ کاربر از این Access Point<br> بخواهند استفاده کنند هرکدام پهنای باندی برابر ۵Mbps خواهند داشت مگر<br> آنکه آنقدر خوش شانس باشند که در هر لحظه فقط یکی از این کاربران نیاز به<br> دسترسی به منابع شبکه ای داشته باشد تا بتواند بتنهایی از ۲۵Mbps استفاده<br> نماید. پس محاسبه تعداد Access Pointهای مورد نیاز رابطه مستقیم با تعداد<br> کاربران همیشه Online و میزان مصرف آنها دارد.</font></p> <p><font size="2">کاربران شبکه های بی سیم بیشترین رضایت را زمانی خواهند داشت که عمده<br> کاربری آن جهت دسترسی به اینترنت و منابع اینترنتی باشد که برخوردای از<br></font> ۱۰۰Kbps هم برای کاربران کفایت خواهد کرد.</p> <p><font size="2">در هیچ کجا شما نمیتوانید یک خط نوشته پیدا کنید که شبکه های WLAN را<br> جایگزینی برای شبکه های Ethernet معرفی کرده باشد! شبکه های WLAN یک راه<br> حل هستند برای مواقعی که امکان کابل کشی و استفاده از شبکه Ethernet<br> امکانپذیر نیست و یا اولویت با Mobility و یا حفظ زیبایی محیط است. سالن<br> های کنفرانس، انبارها، محیط های کارخانه ای، کارگاه های عمرانی و محیط های<br> نمایشگاهی بهترین نمونه ها برای استفاده موثر از شبکه های WLAN میباشند.</font></p> <p><font size="2">و اما قابل توجه دوستان امنیتی! راه اندازی یک شبکه بی سیم بسیار راحت<br> و سریع امکانپذیر است ولیکن به همین سادگی و سرعت نیز امکان رخنه در آن<br> وجود دارد. روش های مختلفی جهت امن سازی این شبکه های توسعه داده شده که<br> با صرف کمی وقت میتوان یکی از این روش ها را بکار برد تا از سوء استفاده و<br> یا صدمه جلوگیری شود.</font></p> <p><font size="2">با توجه محدود بودن پهنای باند شبکه های بی سیم کد های مخرب مخصوصاً<br> کرم های اینترنتی (Worm) بسادگی میتوانند در صورت ورود به شبکه Access<br> Point را بدلیل بار مضاعف مختل کنند. حتماً در شبکه های بی سیم هر چند<br> کوچک از وجود برنامه های آنتی ویروس و بروز بودن آنها اطمینان حاصل کنید.<br> بسیار اوقات حرکت Wormها باعث از کار افتادگی Access Point و اصطلاحاً<br><br> منبع مشکل تشخیص داده شود.</font> Hang کردن آن میشود که ممکن است در برداشت اولیه خراب بودن Access Point</p> <p><font size="2">باز یادآور میشوم شبکه های بی سیم حداقل با مشخصات فعلی یک راه حل<br> هستند برای شرایطی که در آن امکان استفاده از Ethernet و کابل کشی وجود<br> ندارد و نه یک جایگزین Ethernet و اگر کسی غیر از این به شما گفت میتوانید<br> بصورت خیلی خاصی (Special) در صورتش نگاهی بیاندازید! بکارگیری از شبکه<br> های بی سیم در کنار شبکه Ethernet برای کاربران Mobile که ممکن است هر<br> لحظه با Laptop و یا PDA خود از گرد راه برسند و یا سالن کنفرانس و<br> اجتماعات هموراه بسیار سودمند و رضایت بخش خواهد بود. همچنین امکانی که<br> بصورت موقتی برپا شده اند نظیر پروژه های عمرانی و نمایشگاه ها و دفاتر<br> استیجاری نیز در فهرست موارد کاربرد شبکه های بی سیم قرار دارند.<br> منبع : http://www.itbuzzer.net/articles/June05/01.asp</font></p> </div> </div> text/html 2011-03-20T01:15:29+01:00 wikiman.mihanblog.com حقایق، باید ها و نبایدهای شبکه های بی سیم (Wi-Fi) http://wikiman.mihanblog.com/post/1200 <div style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; text-align: justify;" class="postbody-single"> <div class="post-txt-single"> <p><font size="2">شبکه های بی سیم (Wireless) یکی از تکنولوژی های جذابی هستند که توانسته<br> اند توجه بسیاری را بسوی خود جلب نمایند و عده ای را نیز مسحور خود نموده<br> اند.&nbsp; هرچند این تکنولوژی جذابیت و موارد کاربرد بالایی دارد ولی مهمترین<br> مرحله که تعیین کننده میزان رضایت از آن را بدنبال خواهد داشت ارزیابی<br> نیاز ها و توقعات و مقایسه آن با امکانات و قابلیت های این تکنولوژی است.<br> نادیده گرفتن حقایق، امکانات فنی و موارد کاربرد این تکنولوژی نتیجه ای جز<br> شکست و عدم رضایت نخواهد داشت. نکاتی که در اینجا به آنها اشاره میکنم<br> مجموعه&nbsp; دانسته هایی است که میتواند در انتخاب و یا عدم انتخاب شبکه بی<br> سیم و بکارگیری موثر و مفید آن به شما کند.<br> شخصاً با افراد و سازمان<br> ها متعددی برخورد داشته ام که در بکارگیری شبکه های بی سیم دچار شکست شده<br> اند فقط به این دلیل که صرفاً مسحور جدابیت کلمه Wireless گردیده اند بدون<br> اینکه ارزیابی و شناختی نسبت به واقعیات و موارد کاربرد آن داشته باشند<br> لذا فکر کردم جمع آوری برخی دانستنی ها، بایدها و نباید ها که شرکت های<br> ارائه کننده تجهیزات بی سیم کمتر آن را به مشتری منتقل میکنند میتواند<br> آگاه بخش و موثر در تصمیم گیری درست باشد.<br> آنچه در این نوشته به آن<br> توجه شده با این فرض صورت گرفته که هدف از بکارگیری تکنولوژی Wireless جهت<br> راه اندازی شبکه LAN بصورت بی سیم است و شامل سناریو های ارتباطات<br></font> Point-to-Point نمی شود.</p> <p><font size="2">در هر شبکه بی سیم Access Point ها نقش سرویس دهنده و کارت های شبکه بی<br> سیم که میتواند بصورت PCI، PCMCIA و USB باشند کاربران سیستم را تشکیل<br> میدهد.</font></p> <p><font size="2">غالب تجهیزات بی سیم که برای برپایی شبکه LAN مورد استفاده قرار<br> میگیرند مبتنی بر استاندارد ۸۰۲٫۱۱ از نوع دید مستقیم هستند و گیرنده و<br> فرستنده باید دید مستقیم به یکدیگر داشته باشند.</font></p> <p><font size="2">فاصله کاربر از Access Point، تعداد دیوارها، جنس دیوارها و نوع مصالح ساختمانی و مبلمان داخلی تاثیر گذار بر سرعت و برد شبکه دارد.</font></p> <p><font size="2">بالاترین سرعت قابل دسترس مطابق استانداردهای ۸۰۲٫۱۱a و ۸۰۲٫۱۱g معادل<br><br> استفاده میکنند.</font> ۵۴Mbps میباشد و سرعت های بالاتر از مکانیزم های نرم افزاری و شرایط خاص</p> <p><font size="2">سرعتی که این تجهیزات مدعی آن هستند بر خلاف پیش فرض فکری بسیاری بصورت<br><br></font> Half-Duplex است که برای مقایسه ظرفیت شبکه های بی سیم با شبکه های Ethernet باید رقم ارائه شده تجهیزات بی سیم را بر عدد دو تقسیم نمود.</p> <p><font size="2">در شبکه بی سیم Access Point دستگاهی است که میتوان آن را معادل هاب در<br> شبکه Ethernet دانست و مانند هاب پهنای باند آن بصورت Shared در اختیار<br> کاربران قرار میگیرد.</font></p> <p><font size="2">با توجه به اطلاعات بالا میتوان نتیجه گرفت که یک Access Point منطبق<br> بر ۸۰۲٫۱۱g دارای پهنای باند اشتراکی و Half-Duplex برابر ۵۴Mbps میباشد<br> که میتوان گفت برابر ۲۵Mbps بصورت Full-Duplex خواهد بود. از آنجایی که<br> این پهنای باند اشتراکی میباشد چنانچه ۵ کاربر از این Access Point<br> بخواهند استفاده کنند هرکدام پهنای باندی برابر ۵Mbps خواهند داشت مگر<br> آنکه آنقدر خوش شانس باشند که در هر لحظه فقط یکی از این کاربران نیاز به<br> دسترسی به منابع شبکه ای داشته باشد تا بتواند بتنهایی از ۲۵Mbps استفاده<br> نماید. پس محاسبه تعداد Access Pointهای مورد نیاز رابطه مستقیم با تعداد<br> کاربران همیشه Online و میزان مصرف آنها دارد.</font></p> <p><font size="2">کاربران شبکه های بی سیم بیشترین رضایت را زمانی خواهند داشت که عمده<br> کاربری آن جهت دسترسی به اینترنت و منابع اینترنتی باشد که برخوردای از<br></font> ۱۰۰Kbps هم برای کاربران کفایت خواهد کرد.</p> <p><font size="2">در هیچ کجا شما نمیتوانید یک خط نوشته پیدا کنید که شبکه های WLAN را<br> جایگزینی برای شبکه های Ethernet معرفی کرده باشد! شبکه های WLAN یک راه<br> حل هستند برای مواقعی که امکان کابل کشی و استفاده از شبکه Ethernet<br> امکانپذیر نیست و یا اولویت با Mobility و یا حفظ زیبایی محیط است. سالن<br> های کنفرانس، انبارها، محیط های کارخانه ای، کارگاه های عمرانی و محیط های<br> نمایشگاهی بهترین نمونه ها برای استفاده موثر از شبکه های WLAN میباشند.</font></p> <p><font size="2">و اما قابل توجه دوستان امنیتی! راه اندازی یک شبکه بی سیم بسیار راحت<br> و سریع امکانپذیر است ولیکن به همین سادگی و سرعت نیز امکان رخنه در آن<br> وجود دارد. روش های مختلفی جهت امن سازی این شبکه های توسعه داده شده که<br> با صرف کمی وقت میتوان یکی از این روش ها را بکار برد تا از سوء استفاده و<br> یا صدمه جلوگیری شود.</font></p> <p><font size="2">با توجه محدود بودن پهنای باند شبکه های بی سیم کد های مخرب مخصوصاً<br> کرم های اینترنتی (Worm) بسادگی میتوانند در صورت ورود به شبکه Access<br> Point را بدلیل بار مضاعف مختل کنند. حتماً در شبکه های بی سیم هر چند<br> کوچک از وجود برنامه های آنتی ویروس و بروز بودن آنها اطمینان حاصل کنید.<br> بسیار اوقات حرکت Wormها باعث از کار افتادگی Access Point و اصطلاحاً<br><br> منبع مشکل تشخیص داده شود.</font> Hang کردن آن میشود که ممکن است در برداشت اولیه خراب بودن Access Point</p> <p><font size="2">باز یادآور میشوم شبکه های بی سیم حداقل با مشخصات فعلی یک راه حل<br> هستند برای شرایطی که در آن امکان استفاده از Ethernet و کابل کشی وجود<br> ندارد و نه یک جایگزین Ethernet و اگر کسی غیر از این به شما گفت میتوانید<br> بصورت خیلی خاصی (Special) در صورتش نگاهی بیاندازید! بکارگیری از شبکه<br> های بی سیم در کنار شبکه Ethernet برای کاربران Mobile که ممکن است هر<br> لحظه با Laptop و یا PDA خود از گرد راه برسند و یا سالن کنفرانس و<br> اجتماعات هموراه بسیار سودمند و رضایت بخش خواهد بود. همچنین امکانی که<br> بصورت موقتی برپا شده اند نظیر پروژه های عمرانی و نمایشگاه ها و دفاتر<br> استیجاری نیز در فهرست موارد کاربرد شبکه های بی سیم قرار دارند.<br> منبع : http://www.itbuzzer.net/articles/June05/01.asp</font></p> </div> </div> text/html 2011-03-20T01:15:29+01:00 wikiman.mihanblog.com حقایق، باید ها و نبایدهای شبکه های بی سیم (Wi-Fi) http://wikiman.mihanblog.com/post/1034 <div style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; text-align: justify;" class="postbody-single"> <div class="post-txt-single"> <p><font size="2">شبکه های بی سیم (Wireless) یکی از تکنولوژی های جذابی هستند که توانسته<br> اند توجه بسیاری را بسوی خود جلب نمایند و عده ای را نیز مسحور خود نموده<br> اند.&nbsp; هرچند این تکنولوژی جذابیت و موارد کاربرد بالایی دارد ولی مهمترین<br> مرحله که تعیین کننده میزان رضایت از آن را بدنبال خواهد داشت ارزیابی<br> نیاز ها و توقعات و مقایسه آن با امکانات و قابلیت های این تکنولوژی است.<br> نادیده گرفتن حقایق، امکانات فنی و موارد کاربرد این تکنولوژی نتیجه ای جز<br> شکست و عدم رضایت نخواهد داشت. نکاتی که در اینجا به آنها اشاره میکنم<br> مجموعه&nbsp; دانسته هایی است که میتواند در انتخاب و یا عدم انتخاب شبکه بی<br> سیم و بکارگیری موثر و مفید آن به شما کند.<br> شخصاً با افراد و سازمان<br> ها متعددی برخورد داشته ام که در بکارگیری شبکه های بی سیم دچار شکست شده<br> اند فقط به این دلیل که صرفاً مسحور جدابیت کلمه Wireless گردیده اند بدون<br> اینکه ارزیابی و شناختی نسبت به واقعیات و موارد کاربرد آن داشته باشند<br> لذا فکر کردم جمع آوری برخی دانستنی ها، بایدها و نباید ها که شرکت های<br> ارائه کننده تجهیزات بی سیم کمتر آن را به مشتری منتقل میکنند میتواند<br> آگاه بخش و موثر در تصمیم گیری درست باشد.<br> آنچه در این نوشته به آن<br> توجه شده با این فرض صورت گرفته که هدف از بکارگیری تکنولوژی Wireless جهت<br> راه اندازی شبکه LAN بصورت بی سیم است و شامل سناریو های ارتباطات<br></font> Point-to-Point نمی شود.</p> <p><font size="2">در هر شبکه بی سیم Access Point ها نقش سرویس دهنده و کارت های شبکه بی<br> سیم که میتواند بصورت PCI، PCMCIA و USB باشند کاربران سیستم را تشکیل<br> میدهد.</font></p> <p><font size="2">غالب تجهیزات بی سیم که برای برپایی شبکه LAN مورد استفاده قرار<br> میگیرند مبتنی بر استاندارد ۸۰۲٫۱۱ از نوع دید مستقیم هستند و گیرنده و<br> فرستنده باید دید مستقیم به یکدیگر داشته باشند.</font></p> <p><font size="2">فاصله کاربر از Access Point، تعداد دیوارها، جنس دیوارها و نوع مصالح ساختمانی و مبلمان داخلی تاثیر گذار بر سرعت و برد شبکه دارد.</font></p> <p><font size="2">بالاترین سرعت قابل دسترس مطابق استانداردهای ۸۰۲٫۱۱a و ۸۰۲٫۱۱g معادل<br><br> استفاده میکنند.</font> ۵۴Mbps میباشد و سرعت های بالاتر از مکانیزم های نرم افزاری و شرایط خاص</p> <p><font size="2">سرعتی که این تجهیزات مدعی آن هستند بر خلاف پیش فرض فکری بسیاری بصورت<br><br></font> Half-Duplex است که برای مقایسه ظرفیت شبکه های بی سیم با شبکه های Ethernet باید رقم ارائه شده تجهیزات بی سیم را بر عدد دو تقسیم نمود.</p> <p><font size="2">در شبکه بی سیم Access Point دستگاهی است که میتوان آن را معادل هاب در<br> شبکه Ethernet دانست و مانند هاب پهنای باند آن بصورت Shared در اختیار<br> کاربران قرار میگیرد.</font></p> <p><font size="2">با توجه به اطلاعات بالا میتوان نتیجه گرفت که یک Access Point منطبق<br> بر ۸۰۲٫۱۱g دارای پهنای باند اشتراکی و Half-Duplex برابر ۵۴Mbps میباشد<br> که میتوان گفت برابر ۲۵Mbps بصورت Full-Duplex خواهد بود. از آنجایی که<br> این پهنای باند اشتراکی میباشد چنانچه ۵ کاربر از این Access Point<br> بخواهند استفاده کنند هرکدام پهنای باندی برابر ۵Mbps خواهند داشت مگر<br> آنکه آنقدر خوش شانس باشند که در هر لحظه فقط یکی از این کاربران نیاز به<br> دسترسی به منابع شبکه ای داشته باشد تا بتواند بتنهایی از ۲۵Mbps استفاده<br> نماید. پس محاسبه تعداد Access Pointهای مورد نیاز رابطه مستقیم با تعداد<br> کاربران همیشه Online و میزان مصرف آنها دارد.</font></p> <p><font size="2">کاربران شبکه های بی سیم بیشترین رضایت را زمانی خواهند داشت که عمده<br> کاربری آن جهت دسترسی به اینترنت و منابع اینترنتی باشد که برخوردای از<br></font> ۱۰۰Kbps هم برای کاربران کفایت خواهد کرد.</p> <p><font size="2">در هیچ کجا شما نمیتوانید یک خط نوشته پیدا کنید که شبکه های WLAN را<br> جایگزینی برای شبکه های Ethernet معرفی کرده باشد! شبکه های WLAN یک راه<br> حل هستند برای مواقعی که امکان کابل کشی و استفاده از شبکه Ethernet<br> امکانپذیر نیست و یا اولویت با Mobility و یا حفظ زیبایی محیط است. سالن<br> های کنفرانس، انبارها، محیط های کارخانه ای، کارگاه های عمرانی و محیط های<br> نمایشگاهی بهترین نمونه ها برای استفاده موثر از شبکه های WLAN میباشند.</font></p> <p><font size="2">و اما قابل توجه دوستان امنیتی! راه اندازی یک شبکه بی سیم بسیار راحت<br> و سریع امکانپذیر است ولیکن به همین سادگی و سرعت نیز امکان رخنه در آن<br> وجود دارد. روش های مختلفی جهت امن سازی این شبکه های توسعه داده شده که<br> با صرف کمی وقت میتوان یکی از این روش ها را بکار برد تا از سوء استفاده و<br> یا صدمه جلوگیری شود.</font></p> <p><font size="2">با توجه محدود بودن پهنای باند شبکه های بی سیم کد های مخرب مخصوصاً<br> کرم های اینترنتی (Worm) بسادگی میتوانند در صورت ورود به شبکه Access<br> Point را بدلیل بار مضاعف مختل کنند. حتماً در شبکه های بی سیم هر چند<br> کوچک از وجود برنامه های آنتی ویروس و بروز بودن آنها اطمینان حاصل کنید.<br> بسیار اوقات حرکت Wormها باعث از کار افتادگی Access Point و اصطلاحاً<br><br> منبع مشکل تشخیص داده شود.</font> Hang کردن آن میشود که ممکن است در برداشت اولیه خراب بودن Access Point</p> <p><font size="2">باز یادآور میشوم شبکه های بی سیم حداقل با مشخصات فعلی یک راه حل<br> هستند برای شرایطی که در آن امکان استفاده از Ethernet و کابل کشی وجود<br> ندارد و نه یک جایگزین Ethernet و اگر کسی غیر از این به شما گفت میتوانید<br> بصورت خیلی خاصی (Special) در صورتش نگاهی بیاندازید! بکارگیری از شبکه<br> های بی سیم در کنار شبکه Ethernet برای کاربران Mobile که ممکن است هر<br> لحظه با Laptop و یا PDA خود از گرد راه برسند و یا سالن کنفرانس و<br> اجتماعات هموراه بسیار سودمند و رضایت بخش خواهد بود. همچنین امکانی که<br> بصورت موقتی برپا شده اند نظیر پروژه های عمرانی و نمایشگاه ها و دفاتر<br> استیجاری نیز در فهرست موارد کاربرد شبکه های بی سیم قرار دارند.<br> منبع : http://www.itbuzzer.net/articles/June05/01.asp</font></p> </div> </div>