شروع آموزش اتوکد سه بعدی

یکشنبه 9 آبان 1389 06:22 ق.ظ

در ابتدا باید کمی در زمینه مختصات دید یا view صحبت کنم دوستان توجه کنند اگر تا به امروز در
صفحه دو بعدی کار می کرده اند در صفحه دید استاندارد یا world view ترسیمات خود را می
دیده اند یعنی در صفحه x,y و در حقیقت چشم شما به صفحه از نقطه ای روی محور z یعنی
نقطه ای به مختصات ۰,۰,۱ نگاه می کرده است
توجه داشته باشید ترسیم سه بعدی با دید سه بعدی تفاوت دارد شما می توانید یک ترسیم دو
بعدی را در دید یا فضای سه بعدی ببینید
به طور مثال شما یک مستطیل و یک دایره توسط دستورات دوبعدی رسم کنید(شکل زیر)

سپس دستور vpoint را در command box (منظور در مقابل کلمه command:  ) تایپ نموده و

حالا مختصات نقطه دید را که سیستم از شما پرسیده تایپ کنید
مثلاً عدد ۱,۱,۱ را تایپ کنید و کلید Enter  بزنید
تصویری که می بینید همان شکل قبلی است ولی شما به آن از نقطه ای در فضا نگاه می کنید
(شکل زیر)
Enter را بزنید
پس اولین دستوری که یاد می گیریم دستور viewpoint هست
در حقیقت شما آلان قدم اول رو بر داشتید خوب حالا اگه بخواید به دایره از عرض اون نگاه کنید
بهتره بعد از دستور vpoint مختصات ۰,۱,۰ رو تایپ کنید حالا شما از نقطه ای روی محور y دارید
به شکل نگاه می کنید
خوب مختصاتهای مختلف رو امتحان کنید تا کاملاً با این دستور آشنا بشید
در ضمن دوستان بدونند که دستورات و آیکونهای مختلفی برای استفاده از این دستور و دید از نما
های مختلفی وجود داره من فقط سرنخ رو دستتون میدم شما هم یکم همت داشته باشید.
حجم دهی
اول از همه باید بدونبم تفاوت سطح با مدل سیمی چی هست
خوب تفاوت اینها مثل یک مربع است که از مقوا در آوردی با یک مربع که با یک نخ روی سطح
زمین درست کردی
اگه منظورم رو نفهمیدید سوال کنید
در عین حال
شما تمامی اشکالی که با استفاده از دستور Line ترسیم می کنید در واقع همین حالت رو دارن
یعنی از چند تکه خط که روی هم قرار گرفتن تشکیل میشوند
خوب حالا اگه بخوایم این خطوط یک سطح رو تشکیل بدن چه روشی وجود داره؟
اصلاً چه نیازی به این کار وجود داره؟
من آلان توضیح میدم
ببینید دوستان برای رسم یک شکل سه بعدی یکی از معروفترین راهها در اتوکد ساخت مقطع
اون شکل و ارتفاع دادن به اون هست
ولی مقطع ساخته شده حتماً می بایست یک سطح باشه نه یک Wire Frame (مدل سیمی)
حالا روشی رو به شما یاد میدم که پس از رسم یک مدل سیمی بتونید اون رو تبدیل به سطح
کنید

۱-               شکل زیر یا هر شکل دو بعدی دیگری که تشکیل یک منحنی بسته رو بده رو رسم کنید (با استفاده از دستور Line)

2-               استفاده از دستور Region  (در مقابل Command تایپ کنید یا از روی تولز بار ) کل شکل را انتخاب و راست کلیک کنید

۳-               در حقیقت به صورت زیر عمل می کنید

Command: _region
Select objects: Specify opposite corner: 4 found

Select objects:

1 loop extracted.

1 Region created.

خوب حالا شما یک سطح تو پر دارید که می تونید بهش ارتفاع بدید

اگه با موس نزدیک سطح بشید می بینید که شکل یک پارچه شده

یا اگه روش کلیک کنید یا بخواید تغییری روش بدید همه شکل رو با هم می گیره
منبع : http://www.persianforum.net/forum_posts.asp?TID=9617
نویسنده : http://mehdi_heydarnezhad.persianblog.com


شروع آموزش اتوکد سه بعدی

یکشنبه 9 آبان 1389 06:22 ق.ظ

در ابتدا باید کمی در زمینه مختصات دید یا view صحبت کنم دوستان توجه کنند اگر تا به امروز در
صفحه دو بعدی کار می کرده اند در صفحه دید استاندارد یا world view ترسیمات خود را می
دیده اند یعنی در صفحه x,y و در حقیقت چشم شما به صفحه از نقطه ای روی محور z یعنی
نقطه ای به مختصات ۰,۰,۱ نگاه می کرده است
توجه داشته باشید ترسیم سه بعدی با دید سه بعدی تفاوت دارد شما می توانید یک ترسیم دو
بعدی را در دید یا فضای سه بعدی ببینید
به طور مثال شما یک مستطیل و یک دایره توسط دستورات دوبعدی رسم کنید(شکل زیر)

سپس دستور vpoint را در command box (منظور در مقابل کلمه command:  ) تایپ نموده و

حالا مختصات نقطه دید را که سیستم از شما پرسیده تایپ کنید
مثلاً عدد ۱,۱,۱ را تایپ کنید و کلید Enter  بزنید
تصویری که می بینید همان شکل قبلی است ولی شما به آن از نقطه ای در فضا نگاه می کنید
(شکل زیر)
Enter را بزنید
پس اولین دستوری که یاد می گیریم دستور viewpoint هست
در حقیقت شما آلان قدم اول رو بر داشتید خوب حالا اگه بخواید به دایره از عرض اون نگاه کنید
بهتره بعد از دستور vpoint مختصات ۰,۱,۰ رو تایپ کنید حالا شما از نقطه ای روی محور y دارید
به شکل نگاه می کنید
خوب مختصاتهای مختلف رو امتحان کنید تا کاملاً با این دستور آشنا بشید
در ضمن دوستان بدونند که دستورات و آیکونهای مختلفی برای استفاده از این دستور و دید از نما
های مختلفی وجود داره من فقط سرنخ رو دستتون میدم شما هم یکم همت داشته باشید.
حجم دهی
اول از همه باید بدونبم تفاوت سطح با مدل سیمی چی هست
خوب تفاوت اینها مثل یک مربع است که از مقوا در آوردی با یک مربع که با یک نخ روی سطح
زمین درست کردی
اگه منظورم رو نفهمیدید سوال کنید
در عین حال
شما تمامی اشکالی که با استفاده از دستور Line ترسیم می کنید در واقع همین حالت رو دارن
یعنی از چند تکه خط که روی هم قرار گرفتن تشکیل میشوند
خوب حالا اگه بخوایم این خطوط یک سطح رو تشکیل بدن چه روشی وجود داره؟
اصلاً چه نیازی به این کار وجود داره؟
من آلان توضیح میدم
ببینید دوستان برای رسم یک شکل سه بعدی یکی از معروفترین راهها در اتوکد ساخت مقطع
اون شکل و ارتفاع دادن به اون هست
ولی مقطع ساخته شده حتماً می بایست یک سطح باشه نه یک Wire Frame (مدل سیمی)
حالا روشی رو به شما یاد میدم که پس از رسم یک مدل سیمی بتونید اون رو تبدیل به سطح
کنید

۱-               شکل زیر یا هر شکل دو بعدی دیگری که تشکیل یک منحنی بسته رو بده رو رسم کنید (با استفاده از دستور Line)

2-               استفاده از دستور Region  (در مقابل Command تایپ کنید یا از روی تولز بار ) کل شکل را انتخاب و راست کلیک کنید

۳-               در حقیقت به صورت زیر عمل می کنید

Command: _region
Select objects: Specify opposite corner: 4 found

Select objects:

1 loop extracted.

1 Region created.

خوب حالا شما یک سطح تو پر دارید که می تونید بهش ارتفاع بدید

اگه با موس نزدیک سطح بشید می بینید که شکل یک پارچه شده

یا اگه روش کلیک کنید یا بخواید تغییری روش بدید همه شکل رو با هم می گیره
منبع : http://www.persianforum.net/forum_posts.asp?TID=9617
نویسنده : http://mehdi_heydarnezhad.persianblog.com


شروع آموزش اتوکد سه بعدی

یکشنبه 9 آبان 1389 06:22 ق.ظ

در ابتدا باید کمی در زمینه مختصات دید یا view صحبت کنم دوستان توجه کنند اگر تا به امروز در
صفحه دو بعدی کار می کرده اند در صفحه دید استاندارد یا world view ترسیمات خود را می
دیده اند یعنی در صفحه x,y و در حقیقت چشم شما به صفحه از نقطه ای روی محور z یعنی
نقطه ای به مختصات ۰,۰,۱ نگاه می کرده است
توجه داشته باشید ترسیم سه بعدی با دید سه بعدی تفاوت دارد شما می توانید یک ترسیم دو
بعدی را در دید یا فضای سه بعدی ببینید
به طور مثال شما یک مستطیل و یک دایره توسط دستورات دوبعدی رسم کنید(شکل زیر)

سپس دستور vpoint را در command box (منظور در مقابل کلمه command:  ) تایپ نموده و

حالا مختصات نقطه دید را که سیستم از شما پرسیده تایپ کنید
مثلاً عدد ۱,۱,۱ را تایپ کنید و کلید Enter  بزنید
تصویری که می بینید همان شکل قبلی است ولی شما به آن از نقطه ای در فضا نگاه می کنید
(شکل زیر)
Enter را بزنید
پس اولین دستوری که یاد می گیریم دستور viewpoint هست
در حقیقت شما آلان قدم اول رو بر داشتید خوب حالا اگه بخواید به دایره از عرض اون نگاه کنید
بهتره بعد از دستور vpoint مختصات ۰,۱,۰ رو تایپ کنید حالا شما از نقطه ای روی محور y دارید
به شکل نگاه می کنید
خوب مختصاتهای مختلف رو امتحان کنید تا کاملاً با این دستور آشنا بشید
در ضمن دوستان بدونند که دستورات و آیکونهای مختلفی برای استفاده از این دستور و دید از نما
های مختلفی وجود داره من فقط سرنخ رو دستتون میدم شما هم یکم همت داشته باشید.
حجم دهی
اول از همه باید بدونبم تفاوت سطح با مدل سیمی چی هست
خوب تفاوت اینها مثل یک مربع است که از مقوا در آوردی با یک مربع که با یک نخ روی سطح
زمین درست کردی
اگه منظورم رو نفهمیدید سوال کنید
در عین حال
شما تمامی اشکالی که با استفاده از دستور Line ترسیم می کنید در واقع همین حالت رو دارن
یعنی از چند تکه خط که روی هم قرار گرفتن تشکیل میشوند
خوب حالا اگه بخوایم این خطوط یک سطح رو تشکیل بدن چه روشی وجود داره؟
اصلاً چه نیازی به این کار وجود داره؟
من آلان توضیح میدم
ببینید دوستان برای رسم یک شکل سه بعدی یکی از معروفترین راهها در اتوکد ساخت مقطع
اون شکل و ارتفاع دادن به اون هست
ولی مقطع ساخته شده حتماً می بایست یک سطح باشه نه یک Wire Frame (مدل سیمی)
حالا روشی رو به شما یاد میدم که پس از رسم یک مدل سیمی بتونید اون رو تبدیل به سطح
کنید

۱-               شکل زیر یا هر شکل دو بعدی دیگری که تشکیل یک منحنی بسته رو بده رو رسم کنید (با استفاده از دستور Line)

2-               استفاده از دستور Region  (در مقابل Command تایپ کنید یا از روی تولز بار ) کل شکل را انتخاب و راست کلیک کنید

۳-               در حقیقت به صورت زیر عمل می کنید

Command: _region
Select objects: Specify opposite corner: 4 found

Select objects:

1 loop extracted.

1 Region created.

خوب حالا شما یک سطح تو پر دارید که می تونید بهش ارتفاع بدید

اگه با موس نزدیک سطح بشید می بینید که شکل یک پارچه شده

یا اگه روش کلیک کنید یا بخواید تغییری روش بدید همه شکل رو با هم می گیره
منبع : http://www.persianforum.net/forum_posts.asp?TID=9617
نویسنده : http://mehdi_heydarnezhad.persianblog.com


شروع آموزش اتوکد سه بعدی

یکشنبه 9 آبان 1389 06:22 ق.ظ

در ابتدا باید کمی در زمینه مختصات دید یا view صحبت کنم دوستان توجه کنند اگر تا به امروز در
صفحه دو بعدی کار می کرده اند در صفحه دید استاندارد یا world view ترسیمات خود را می
دیده اند یعنی در صفحه x,y و در حقیقت چشم شما به صفحه از نقطه ای روی محور z یعنی
نقطه ای به مختصات ۰,۰,۱ نگاه می کرده است
توجه داشته باشید ترسیم سه بعدی با دید سه بعدی تفاوت دارد شما می توانید یک ترسیم دو
بعدی را در دید یا فضای سه بعدی ببینید
به طور مثال شما یک مستطیل و یک دایره توسط دستورات دوبعدی رسم کنید(شکل زیر)

سپس دستور vpoint را در command box (منظور در مقابل کلمه command:  ) تایپ نموده و

حالا مختصات نقطه دید را که سیستم از شما پرسیده تایپ کنید
مثلاً عدد ۱,۱,۱ را تایپ کنید و کلید Enter  بزنید
تصویری که می بینید همان شکل قبلی است ولی شما به آن از نقطه ای در فضا نگاه می کنید
(شکل زیر)
Enter را بزنید
پس اولین دستوری که یاد می گیریم دستور viewpoint هست
در حقیقت شما آلان قدم اول رو بر داشتید خوب حالا اگه بخواید به دایره از عرض اون نگاه کنید
بهتره بعد از دستور vpoint مختصات ۰,۱,۰ رو تایپ کنید حالا شما از نقطه ای روی محور y دارید
به شکل نگاه می کنید
خوب مختصاتهای مختلف رو امتحان کنید تا کاملاً با این دستور آشنا بشید
در ضمن دوستان بدونند که دستورات و آیکونهای مختلفی برای استفاده از این دستور و دید از نما
های مختلفی وجود داره من فقط سرنخ رو دستتون میدم شما هم یکم همت داشته باشید.
حجم دهی
اول از همه باید بدونبم تفاوت سطح با مدل سیمی چی هست
خوب تفاوت اینها مثل یک مربع است که از مقوا در آوردی با یک مربع که با یک نخ روی سطح
زمین درست کردی
اگه منظورم رو نفهمیدید سوال کنید
در عین حال
شما تمامی اشکالی که با استفاده از دستور Line ترسیم می کنید در واقع همین حالت رو دارن
یعنی از چند تکه خط که روی هم قرار گرفتن تشکیل میشوند
خوب حالا اگه بخوایم این خطوط یک سطح رو تشکیل بدن چه روشی وجود داره؟
اصلاً چه نیازی به این کار وجود داره؟
من آلان توضیح میدم
ببینید دوستان برای رسم یک شکل سه بعدی یکی از معروفترین راهها در اتوکد ساخت مقطع
اون شکل و ارتفاع دادن به اون هست
ولی مقطع ساخته شده حتماً می بایست یک سطح باشه نه یک Wire Frame (مدل سیمی)
حالا روشی رو به شما یاد میدم که پس از رسم یک مدل سیمی بتونید اون رو تبدیل به سطح
کنید

۱-               شکل زیر یا هر شکل دو بعدی دیگری که تشکیل یک منحنی بسته رو بده رو رسم کنید (با استفاده از دستور Line)

2-               استفاده از دستور Region  (در مقابل Command تایپ کنید یا از روی تولز بار ) کل شکل را انتخاب و راست کلیک کنید

۳-               در حقیقت به صورت زیر عمل می کنید

Command: _region
Select objects: Specify opposite corner: 4 found

Select objects:

1 loop extracted.

1 Region created.

خوب حالا شما یک سطح تو پر دارید که می تونید بهش ارتفاع بدید

اگه با موس نزدیک سطح بشید می بینید که شکل یک پارچه شده

یا اگه روش کلیک کنید یا بخواید تغییری روش بدید همه شکل رو با هم می گیره
منبع : http://www.persianforum.net/forum_posts.asp?TID=9617
نویسنده : http://mehdi_heydarnezhad.persianblog.com


شروع آموزش اتوکد سه بعدی

یکشنبه 9 آبان 1389 06:22 ق.ظ

در ابتدا باید کمی در زمینه مختصات دید یا view صحبت کنم دوستان توجه کنند اگر تا به امروز در
صفحه دو بعدی کار می کرده اند در صفحه دید استاندارد یا world view ترسیمات خود را می
دیده اند یعنی در صفحه x,y و در حقیقت چشم شما به صفحه از نقطه ای روی محور z یعنی
نقطه ای به مختصات ۰,۰,۱ نگاه می کرده است
توجه داشته باشید ترسیم سه بعدی با دید سه بعدی تفاوت دارد شما می توانید یک ترسیم دو
بعدی را در دید یا فضای سه بعدی ببینید
به طور مثال شما یک مستطیل و یک دایره توسط دستورات دوبعدی رسم کنید(شکل زیر)

سپس دستور vpoint را در command box (منظور در مقابل کلمه command:  ) تایپ نموده و

حالا مختصات نقطه دید را که سیستم از شما پرسیده تایپ کنید
مثلاً عدد ۱,۱,۱ را تایپ کنید و کلید Enter  بزنید
تصویری که می بینید همان شکل قبلی است ولی شما به آن از نقطه ای در فضا نگاه می کنید
(شکل زیر)
Enter را بزنید
پس اولین دستوری که یاد می گیریم دستور viewpoint هست
در حقیقت شما آلان قدم اول رو بر داشتید خوب حالا اگه بخواید به دایره از عرض اون نگاه کنید
بهتره بعد از دستور vpoint مختصات ۰,۱,۰ رو تایپ کنید حالا شما از نقطه ای روی محور y دارید
به شکل نگاه می کنید
خوب مختصاتهای مختلف رو امتحان کنید تا کاملاً با این دستور آشنا بشید
در ضمن دوستان بدونند که دستورات و آیکونهای مختلفی برای استفاده از این دستور و دید از نما
های مختلفی وجود داره من فقط سرنخ رو دستتون میدم شما هم یکم همت داشته باشید.
حجم دهی
اول از همه باید بدونبم تفاوت سطح با مدل سیمی چی هست
خوب تفاوت اینها مثل یک مربع است که از مقوا در آوردی با یک مربع که با یک نخ روی سطح
زمین درست کردی
اگه منظورم رو نفهمیدید سوال کنید
در عین حال
شما تمامی اشکالی که با استفاده از دستور Line ترسیم می کنید در واقع همین حالت رو دارن
یعنی از چند تکه خط که روی هم قرار گرفتن تشکیل میشوند
خوب حالا اگه بخوایم این خطوط یک سطح رو تشکیل بدن چه روشی وجود داره؟
اصلاً چه نیازی به این کار وجود داره؟
من آلان توضیح میدم
ببینید دوستان برای رسم یک شکل سه بعدی یکی از معروفترین راهها در اتوکد ساخت مقطع
اون شکل و ارتفاع دادن به اون هست
ولی مقطع ساخته شده حتماً می بایست یک سطح باشه نه یک Wire Frame (مدل سیمی)
حالا روشی رو به شما یاد میدم که پس از رسم یک مدل سیمی بتونید اون رو تبدیل به سطح
کنید

۱-               شکل زیر یا هر شکل دو بعدی دیگری که تشکیل یک منحنی بسته رو بده رو رسم کنید (با استفاده از دستور Line)

2-               استفاده از دستور Region  (در مقابل Command تایپ کنید یا از روی تولز بار ) کل شکل را انتخاب و راست کلیک کنید

۳-               در حقیقت به صورت زیر عمل می کنید

Command: _region
Select objects: Specify opposite corner: 4 found

Select objects:

1 loop extracted.

1 Region created.

خوب حالا شما یک سطح تو پر دارید که می تونید بهش ارتفاع بدید

اگه با موس نزدیک سطح بشید می بینید که شکل یک پارچه شده

یا اگه روش کلیک کنید یا بخواید تغییری روش بدید همه شکل رو با هم می گیره
منبع : http://www.persianforum.net/forum_posts.asp?TID=9617
نویسنده : http://mehdi_heydarnezhad.persianblog.com


شروع آموزش اتوکد سه بعدی

یکشنبه 9 آبان 1389 06:22 ق.ظ

در ابتدا باید کمی در زمینه مختصات دید یا view صحبت کنم دوستان توجه کنند اگر تا به امروز در
صفحه دو بعدی کار می کرده اند در صفحه دید استاندارد یا world view ترسیمات خود را می
دیده اند یعنی در صفحه x,y و در حقیقت چشم شما به صفحه از نقطه ای روی محور z یعنی
نقطه ای به مختصات ۰,۰,۱ نگاه می کرده است
توجه داشته باشید ترسیم سه بعدی با دید سه بعدی تفاوت دارد شما می توانید یک ترسیم دو
بعدی را در دید یا فضای سه بعدی ببینید
به طور مثال شما یک مستطیل و یک دایره توسط دستورات دوبعدی رسم کنید(شکل زیر)

سپس دستور vpoint را در command box (منظور در مقابل کلمه command:  ) تایپ نموده و

حالا مختصات نقطه دید را که سیستم از شما پرسیده تایپ کنید
مثلاً عدد ۱,۱,۱ را تایپ کنید و کلید Enter  بزنید
تصویری که می بینید همان شکل قبلی است ولی شما به آن از نقطه ای در فضا نگاه می کنید
(شکل زیر)
Enter را بزنید
پس اولین دستوری که یاد می گیریم دستور viewpoint هست
در حقیقت شما آلان قدم اول رو بر داشتید خوب حالا اگه بخواید به دایره از عرض اون نگاه کنید
بهتره بعد از دستور vpoint مختصات ۰,۱,۰ رو تایپ کنید حالا شما از نقطه ای روی محور y دارید
به شکل نگاه می کنید
خوب مختصاتهای مختلف رو امتحان کنید تا کاملاً با این دستور آشنا بشید
در ضمن دوستان بدونند که دستورات و آیکونهای مختلفی برای استفاده از این دستور و دید از نما
های مختلفی وجود داره من فقط سرنخ رو دستتون میدم شما هم یکم همت داشته باشید.
حجم دهی
اول از همه باید بدونبم تفاوت سطح با مدل سیمی چی هست
خوب تفاوت اینها مثل یک مربع است که از مقوا در آوردی با یک مربع که با یک نخ روی سطح
زمین درست کردی
اگه منظورم رو نفهمیدید سوال کنید
در عین حال
شما تمامی اشکالی که با استفاده از دستور Line ترسیم می کنید در واقع همین حالت رو دارن
یعنی از چند تکه خط که روی هم قرار گرفتن تشکیل میشوند
خوب حالا اگه بخوایم این خطوط یک سطح رو تشکیل بدن چه روشی وجود داره؟
اصلاً چه نیازی به این کار وجود داره؟
من آلان توضیح میدم
ببینید دوستان برای رسم یک شکل سه بعدی یکی از معروفترین راهها در اتوکد ساخت مقطع
اون شکل و ارتفاع دادن به اون هست
ولی مقطع ساخته شده حتماً می بایست یک سطح باشه نه یک Wire Frame (مدل سیمی)
حالا روشی رو به شما یاد میدم که پس از رسم یک مدل سیمی بتونید اون رو تبدیل به سطح
کنید

۱-               شکل زیر یا هر شکل دو بعدی دیگری که تشکیل یک منحنی بسته رو بده رو رسم کنید (با استفاده از دستور Line)

2-               استفاده از دستور Region  (در مقابل Command تایپ کنید یا از روی تولز بار ) کل شکل را انتخاب و راست کلیک کنید

۳-               در حقیقت به صورت زیر عمل می کنید

Command: _region
Select objects: Specify opposite corner: 4 found

Select objects:

1 loop extracted.

1 Region created.

خوب حالا شما یک سطح تو پر دارید که می تونید بهش ارتفاع بدید

اگه با موس نزدیک سطح بشید می بینید که شکل یک پارچه شده

یا اگه روش کلیک کنید یا بخواید تغییری روش بدید همه شکل رو با هم می گیره
منبع : http://www.persianforum.net/forum_posts.asp?TID=9617
نویسنده : http://mehdi_heydarnezhad.persianblog.com


شروع آموزش اتوکد سه بعدی

یکشنبه 9 آبان 1389 06:22 ق.ظ

در ابتدا باید کمی در زمینه مختصات دید یا view صحبت کنم دوستان توجه کنند اگر تا به امروز در
صفحه دو بعدی کار می کرده اند در صفحه دید استاندارد یا world view ترسیمات خود را می
دیده اند یعنی در صفحه x,y و در حقیقت چشم شما به صفحه از نقطه ای روی محور z یعنی
نقطه ای به مختصات ۰,۰,۱ نگاه می کرده است
توجه داشته باشید ترسیم سه بعدی با دید سه بعدی تفاوت دارد شما می توانید یک ترسیم دو
بعدی را در دید یا فضای سه بعدی ببینید
به طور مثال شما یک مستطیل و یک دایره توسط دستورات دوبعدی رسم کنید(شکل زیر)

سپس دستور vpoint را در command box (منظور در مقابل کلمه command:  ) تایپ نموده و

حالا مختصات نقطه دید را که سیستم از شما پرسیده تایپ کنید
مثلاً عدد ۱,۱,۱ را تایپ کنید و کلید Enter  بزنید
تصویری که می بینید همان شکل قبلی است ولی شما به آن از نقطه ای در فضا نگاه می کنید
(شکل زیر)
Enter را بزنید
پس اولین دستوری که یاد می گیریم دستور viewpoint هست
در حقیقت شما آلان قدم اول رو بر داشتید خوب حالا اگه بخواید به دایره از عرض اون نگاه کنید
بهتره بعد از دستور vpoint مختصات ۰,۱,۰ رو تایپ کنید حالا شما از نقطه ای روی محور y دارید
به شکل نگاه می کنید
خوب مختصاتهای مختلف رو امتحان کنید تا کاملاً با این دستور آشنا بشید
در ضمن دوستان بدونند که دستورات و آیکونهای مختلفی برای استفاده از این دستور و دید از نما
های مختلفی وجود داره من فقط سرنخ رو دستتون میدم شما هم یکم همت داشته باشید.
حجم دهی
اول از همه باید بدونبم تفاوت سطح با مدل سیمی چی هست
خوب تفاوت اینها مثل یک مربع است که از مقوا در آوردی با یک مربع که با یک نخ روی سطح
زمین درست کردی
اگه منظورم رو نفهمیدید سوال کنید
در عین حال
شما تمامی اشکالی که با استفاده از دستور Line ترسیم می کنید در واقع همین حالت رو دارن
یعنی از چند تکه خط که روی هم قرار گرفتن تشکیل میشوند
خوب حالا اگه بخوایم این خطوط یک سطح رو تشکیل بدن چه روشی وجود داره؟
اصلاً چه نیازی به این کار وجود داره؟
من آلان توضیح میدم
ببینید دوستان برای رسم یک شکل سه بعدی یکی از معروفترین راهها در اتوکد ساخت مقطع
اون شکل و ارتفاع دادن به اون هست
ولی مقطع ساخته شده حتماً می بایست یک سطح باشه نه یک Wire Frame (مدل سیمی)
حالا روشی رو به شما یاد میدم که پس از رسم یک مدل سیمی بتونید اون رو تبدیل به سطح
کنید

۱-               شکل زیر یا هر شکل دو بعدی دیگری که تشکیل یک منحنی بسته رو بده رو رسم کنید (با استفاده از دستور Line)

2-               استفاده از دستور Region  (در مقابل Command تایپ کنید یا از روی تولز بار ) کل شکل را انتخاب و راست کلیک کنید

۳-               در حقیقت به صورت زیر عمل می کنید

Command: _region
Select objects: Specify opposite corner: 4 found

Select objects:

1 loop extracted.

1 Region created.

خوب حالا شما یک سطح تو پر دارید که می تونید بهش ارتفاع بدید

اگه با موس نزدیک سطح بشید می بینید که شکل یک پارچه شده

یا اگه روش کلیک کنید یا بخواید تغییری روش بدید همه شکل رو با هم می گیره
منبع : http://www.persianforum.net/forum_posts.asp?TID=9617
نویسنده : http://mehdi_heydarnezhad.persianblog.com


شروع آموزش اتوکد سه بعدی

یکشنبه 9 آبان 1389 06:22 ق.ظ

در ابتدا باید کمی در زمینه مختصات دید یا view صحبت کنم دوستان توجه کنند اگر تا به امروز در
صفحه دو بعدی کار می کرده اند در صفحه دید استاندارد یا world view ترسیمات خود را می
دیده اند یعنی در صفحه x,y و در حقیقت چشم شما به صفحه از نقطه ای روی محور z یعنی
نقطه ای به مختصات ۰,۰,۱ نگاه می کرده است
توجه داشته باشید ترسیم سه بعدی با دید سه بعدی تفاوت دارد شما می توانید یک ترسیم دو
بعدی را در دید یا فضای سه بعدی ببینید
به طور مثال شما یک مستطیل و یک دایره توسط دستورات دوبعدی رسم کنید(شکل زیر)

سپس دستور vpoint را در command box (منظور در مقابل کلمه command:  ) تایپ نموده و

حالا مختصات نقطه دید را که سیستم از شما پرسیده تایپ کنید
مثلاً عدد ۱,۱,۱ را تایپ کنید و کلید Enter  بزنید
تصویری که می بینید همان شکل قبلی است ولی شما به آن از نقطه ای در فضا نگاه می کنید
(شکل زیر)
Enter را بزنید
پس اولین دستوری که یاد می گیریم دستور viewpoint هست
در حقیقت شما آلان قدم اول رو بر داشتید خوب حالا اگه بخواید به دایره از عرض اون نگاه کنید
بهتره بعد از دستور vpoint مختصات ۰,۱,۰ رو تایپ کنید حالا شما از نقطه ای روی محور y دارید
به شکل نگاه می کنید
خوب مختصاتهای مختلف رو امتحان کنید تا کاملاً با این دستور آشنا بشید
در ضمن دوستان بدونند که دستورات و آیکونهای مختلفی برای استفاده از این دستور و دید از نما
های مختلفی وجود داره من فقط سرنخ رو دستتون میدم شما هم یکم همت داشته باشید.
حجم دهی
اول از همه باید بدونبم تفاوت سطح با مدل سیمی چی هست
خوب تفاوت اینها مثل یک مربع است که از مقوا در آوردی با یک مربع که با یک نخ روی سطح
زمین درست کردی
اگه منظورم رو نفهمیدید سوال کنید
در عین حال
شما تمامی اشکالی که با استفاده از دستور Line ترسیم می کنید در واقع همین حالت رو دارن
یعنی از چند تکه خط که روی هم قرار گرفتن تشکیل میشوند
خوب حالا اگه بخوایم این خطوط یک سطح رو تشکیل بدن چه روشی وجود داره؟
اصلاً چه نیازی به این کار وجود داره؟
من آلان توضیح میدم
ببینید دوستان برای رسم یک شکل سه بعدی یکی از معروفترین راهها در اتوکد ساخت مقطع
اون شکل و ارتفاع دادن به اون هست
ولی مقطع ساخته شده حتماً می بایست یک سطح باشه نه یک Wire Frame (مدل سیمی)
حالا روشی رو به شما یاد میدم که پس از رسم یک مدل سیمی بتونید اون رو تبدیل به سطح
کنید

۱-               شکل زیر یا هر شکل دو بعدی دیگری که تشکیل یک منحنی بسته رو بده رو رسم کنید (با استفاده از دستور Line)

2-               استفاده از دستور Region  (در مقابل Command تایپ کنید یا از روی تولز بار ) کل شکل را انتخاب و راست کلیک کنید

۳-               در حقیقت به صورت زیر عمل می کنید

Command: _region
Select objects: Specify opposite corner: 4 found

Select objects:

1 loop extracted.

1 Region created.

خوب حالا شما یک سطح تو پر دارید که می تونید بهش ارتفاع بدید

اگه با موس نزدیک سطح بشید می بینید که شکل یک پارچه شده

یا اگه روش کلیک کنید یا بخواید تغییری روش بدید همه شکل رو با هم می گیره
منبع : http://www.persianforum.net/forum_posts.asp?TID=9617
نویسنده : http://mehdi_heydarnezhad.persianblog.com


ترفند مفید در نرم افزار Word

جمعه 7 آبان 1389 04:22 ق.ظ

ترفند مفید در نرم افزار Word
با بکار بستن ترفندهای زیر در کار خود با نرم افزار Word سرعت بخشید :

۱-
اگر در حال تایپ کردن یک متن انگلیسی هستید و به دنبال مترادف یک کلمه خاص
می گردید ، کافیست نشانگر را در کنار و یا در زیر کلمه مربوطه ببرید و
کلیدهای Shift + F7 را فشار دهید.با این کار فهرستی از کلمات مترادف آن
کلمه خاص نمایش داده میشود.

۲- اگر فرمت قسمتی از متن را تغییر
داده اید ، مثلا رنگ یا نوع فونت آن را عوض کرده اید و حالا میخواهید به
همان وضعیت پیش فرض Word برگردانید ، میتوانید آن بخش از متن را انتخاب و
کلیدهای Ctrl + SpaceBar را فشار دهید.

۳- وقتی میخواهید بخشی از
متن را انتخاب کنید ، میتوانید کلمه Alt را پائین نگه دارید و با ماوس

سرعت شما به طرز چشمگیری افزایش یابد.
Drag کنید.این کار باعث می شود عمل انتخاب به صورت مستطیل شکل انجام شود و

۴- با فشردن کلید Shift + F5
میتوانید به قسمتی از متن که بتازگی تغییری در آن ایجاد کرده اید
بروید.فشردن مجدد این کلیدها شما را به قسمتهای تغییر یافته قبلی متن
میبرد.

۵- در پنجره

را ببینید.اگر در همین پنجره بخواهید تغییراتی در متن بدهید ، کافیست روی
آیکون Magnifier کلیک کنید تا اجازه تصحیح در متن به شما داده شود.
Print Preview شما میتوانید پیش از پرینت گرفتن ، پیش نمایشی از فایل خود

۶-
اگر میخواهید همزمان دو بخش مختلف از یک Document را ببینید ، میتوانید
فایل مربوطه را در نرم افزار Word باز کرده ، ماوس را بالای فلش موجود در
بالای نوار لغزان نگه دارید تا نشانگر ماوس به شکل دو خط موازی با دو فلش
در بالا و پائین آن درآید.آنگاه کلیک کنید و بدون رها کردن ماوس آن را به
سمت پائین بکشید.حال صفحه به دو قسمت تقسیم میشود که در هر دو بخش همان
فایل نمایش داده میشود و همزمان میتوانید دو بخش مختلف فایل را ببینید و
ویرایش کنید.

۷- اگر فایلتان بزرگ است و پیدا کردن مطالب برایتان
دشوار است ، کافیست گزینه Document Map را از منوی View انتخاب کنید تا
فهرستی از عناوین Document شما را نشان دهد.حال با کلیک بر هر عنوان به آن
قسمت از فایل خود پرش میکنید.

منبع : http://www.persian-forum.com/showthread.php?t=9554


ترفند مفید در نرم افزار Word

جمعه 7 آبان 1389 04:22 ق.ظ

ترفند مفید در نرم افزار Word
با بکار بستن ترفندهای زیر در کار خود با نرم افزار Word سرعت بخشید :

۱-
اگر در حال تایپ کردن یک متن انگلیسی هستید و به دنبال مترادف یک کلمه خاص
می گردید ، کافیست نشانگر را در کنار و یا در زیر کلمه مربوطه ببرید و
کلیدهای Shift + F7 را فشار دهید.با این کار فهرستی از کلمات مترادف آن
کلمه خاص نمایش داده میشود.

۲- اگر فرمت قسمتی از متن را تغییر
داده اید ، مثلا رنگ یا نوع فونت آن را عوض کرده اید و حالا میخواهید به
همان وضعیت پیش فرض Word برگردانید ، میتوانید آن بخش از متن را انتخاب و
کلیدهای Ctrl + SpaceBar را فشار دهید.

۳- وقتی میخواهید بخشی از
متن را انتخاب کنید ، میتوانید کلمه Alt را پائین نگه دارید و با ماوس

سرعت شما به طرز چشمگیری افزایش یابد.
Drag کنید.این کار باعث می شود عمل انتخاب به صورت مستطیل شکل انجام شود و

۴- با فشردن کلید Shift + F5
میتوانید به قسمتی از متن که بتازگی تغییری در آن ایجاد کرده اید
بروید.فشردن مجدد این کلیدها شما را به قسمتهای تغییر یافته قبلی متن
میبرد.

۵- در پنجره

را ببینید.اگر در همین پنجره بخواهید تغییراتی در متن بدهید ، کافیست روی
آیکون Magnifier کلیک کنید تا اجازه تصحیح در متن به شما داده شود.
Print Preview شما میتوانید پیش از پرینت گرفتن ، پیش نمایشی از فایل خود

۶-
اگر میخواهید همزمان دو بخش مختلف از یک Document را ببینید ، میتوانید
فایل مربوطه را در نرم افزار Word باز کرده ، ماوس را بالای فلش موجود در
بالای نوار لغزان نگه دارید تا نشانگر ماوس به شکل دو خط موازی با دو فلش
در بالا و پائین آن درآید.آنگاه کلیک کنید و بدون رها کردن ماوس آن را به
سمت پائین بکشید.حال صفحه به دو قسمت تقسیم میشود که در هر دو بخش همان
فایل نمایش داده میشود و همزمان میتوانید دو بخش مختلف فایل را ببینید و
ویرایش کنید.

۷- اگر فایلتان بزرگ است و پیدا کردن مطالب برایتان
دشوار است ، کافیست گزینه Document Map را از منوی View انتخاب کنید تا
فهرستی از عناوین Document شما را نشان دهد.حال با کلیک بر هر عنوان به آن
قسمت از فایل خود پرش میکنید.

منبع : http://www.persian-forum.com/showthread.php?t=9554


ترفند مفید در نرم افزار Word

جمعه 7 آبان 1389 04:22 ق.ظ

ترفند مفید در نرم افزار Word
با بکار بستن ترفندهای زیر در کار خود با نرم افزار Word سرعت بخشید :

۱-
اگر در حال تایپ کردن یک متن انگلیسی هستید و به دنبال مترادف یک کلمه خاص
می گردید ، کافیست نشانگر را در کنار و یا در زیر کلمه مربوطه ببرید و
کلیدهای Shift + F7 را فشار دهید.با این کار فهرستی از کلمات مترادف آن
کلمه خاص نمایش داده میشود.

۲- اگر فرمت قسمتی از متن را تغییر
داده اید ، مثلا رنگ یا نوع فونت آن را عوض کرده اید و حالا میخواهید به
همان وضعیت پیش فرض Word برگردانید ، میتوانید آن بخش از متن را انتخاب و
کلیدهای Ctrl + SpaceBar را فشار دهید.

۳- وقتی میخواهید بخشی از
متن را انتخاب کنید ، میتوانید کلمه Alt را پائین نگه دارید و با ماوس

سرعت شما به طرز چشمگیری افزایش یابد.
Drag کنید.این کار باعث می شود عمل انتخاب به صورت مستطیل شکل انجام شود و

۴- با فشردن کلید Shift + F5
میتوانید به قسمتی از متن که بتازگی تغییری در آن ایجاد کرده اید
بروید.فشردن مجدد این کلیدها شما را به قسمتهای تغییر یافته قبلی متن
میبرد.

۵- در پنجره

را ببینید.اگر در همین پنجره بخواهید تغییراتی در متن بدهید ، کافیست روی
آیکون Magnifier کلیک کنید تا اجازه تصحیح در متن به شما داده شود.
Print Preview شما میتوانید پیش از پرینت گرفتن ، پیش نمایشی از فایل خود

۶-
اگر میخواهید همزمان دو بخش مختلف از یک Document را ببینید ، میتوانید
فایل مربوطه را در نرم افزار Word باز کرده ، ماوس را بالای فلش موجود در
بالای نوار لغزان نگه دارید تا نشانگر ماوس به شکل دو خط موازی با دو فلش
در بالا و پائین آن درآید.آنگاه کلیک کنید و بدون رها کردن ماوس آن را به
سمت پائین بکشید.حال صفحه به دو قسمت تقسیم میشود که در هر دو بخش همان
فایل نمایش داده میشود و همزمان میتوانید دو بخش مختلف فایل را ببینید و
ویرایش کنید.

۷- اگر فایلتان بزرگ است و پیدا کردن مطالب برایتان
دشوار است ، کافیست گزینه Document Map را از منوی View انتخاب کنید تا
فهرستی از عناوین Document شما را نشان دهد.حال با کلیک بر هر عنوان به آن
قسمت از فایل خود پرش میکنید.

منبع : http://www.persian-forum.com/showthread.php?t=9554


ترفند مفید در نرم افزار Word

جمعه 7 آبان 1389 04:22 ق.ظ

ترفند مفید در نرم افزار Word
با بکار بستن ترفندهای زیر در کار خود با نرم افزار Word سرعت بخشید :

۱-
اگر در حال تایپ کردن یک متن انگلیسی هستید و به دنبال مترادف یک کلمه خاص
می گردید ، کافیست نشانگر را در کنار و یا در زیر کلمه مربوطه ببرید و
کلیدهای Shift + F7 را فشار دهید.با این کار فهرستی از کلمات مترادف آن
کلمه خاص نمایش داده میشود.

۲- اگر فرمت قسمتی از متن را تغییر
داده اید ، مثلا رنگ یا نوع فونت آن را عوض کرده اید و حالا میخواهید به
همان وضعیت پیش فرض Word برگردانید ، میتوانید آن بخش از متن را انتخاب و
کلیدهای Ctrl + SpaceBar را فشار دهید.

۳- وقتی میخواهید بخشی از
متن را انتخاب کنید ، میتوانید کلمه Alt را پائین نگه دارید و با ماوس

سرعت شما به طرز چشمگیری افزایش یابد.
Drag کنید.این کار باعث می شود عمل انتخاب به صورت مستطیل شکل انجام شود و

۴- با فشردن کلید Shift + F5
میتوانید به قسمتی از متن که بتازگی تغییری در آن ایجاد کرده اید
بروید.فشردن مجدد این کلیدها شما را به قسمتهای تغییر یافته قبلی متن
میبرد.

۵- در پنجره

را ببینید.اگر در همین پنجره بخواهید تغییراتی در متن بدهید ، کافیست روی
آیکون Magnifier کلیک کنید تا اجازه تصحیح در متن به شما داده شود.
Print Preview شما میتوانید پیش از پرینت گرفتن ، پیش نمایشی از فایل خود

۶-
اگر میخواهید همزمان دو بخش مختلف از یک Document را ببینید ، میتوانید
فایل مربوطه را در نرم افزار Word باز کرده ، ماوس را بالای فلش موجود در
بالای نوار لغزان نگه دارید تا نشانگر ماوس به شکل دو خط موازی با دو فلش
در بالا و پائین آن درآید.آنگاه کلیک کنید و بدون رها کردن ماوس آن را به
سمت پائین بکشید.حال صفحه به دو قسمت تقسیم میشود که در هر دو بخش همان
فایل نمایش داده میشود و همزمان میتوانید دو بخش مختلف فایل را ببینید و
ویرایش کنید.

۷- اگر فایلتان بزرگ است و پیدا کردن مطالب برایتان
دشوار است ، کافیست گزینه Document Map را از منوی View انتخاب کنید تا
فهرستی از عناوین Document شما را نشان دهد.حال با کلیک بر هر عنوان به آن
قسمت از فایل خود پرش میکنید.

منبع : http://www.persian-forum.com/showthread.php?t=9554


ترفند مفید در نرم افزار Word

جمعه 7 آبان 1389 04:22 ق.ظ

ترفند مفید در نرم افزار Word
با بکار بستن ترفندهای زیر در کار خود با نرم افزار Word سرعت بخشید :

۱-
اگر در حال تایپ کردن یک متن انگلیسی هستید و به دنبال مترادف یک کلمه خاص
می گردید ، کافیست نشانگر را در کنار و یا در زیر کلمه مربوطه ببرید و
کلیدهای Shift + F7 را فشار دهید.با این کار فهرستی از کلمات مترادف آن
کلمه خاص نمایش داده میشود.

۲- اگر فرمت قسمتی از متن را تغییر
داده اید ، مثلا رنگ یا نوع فونت آن را عوض کرده اید و حالا میخواهید به
همان وضعیت پیش فرض Word برگردانید ، میتوانید آن بخش از متن را انتخاب و
کلیدهای Ctrl + SpaceBar را فشار دهید.

۳- وقتی میخواهید بخشی از
متن را انتخاب کنید ، میتوانید کلمه Alt را پائین نگه دارید و با ماوس

سرعت شما به طرز چشمگیری افزایش یابد.
Drag کنید.این کار باعث می شود عمل انتخاب به صورت مستطیل شکل انجام شود و

۴- با فشردن کلید Shift + F5
میتوانید به قسمتی از متن که بتازگی تغییری در آن ایجاد کرده اید
بروید.فشردن مجدد این کلیدها شما را به قسمتهای تغییر یافته قبلی متن
میبرد.

۵- در پنجره

را ببینید.اگر در همین پنجره بخواهید تغییراتی در متن بدهید ، کافیست روی
آیکون Magnifier کلیک کنید تا اجازه تصحیح در متن به شما داده شود.
Print Preview شما میتوانید پیش از پرینت گرفتن ، پیش نمایشی از فایل خود

۶-
اگر میخواهید همزمان دو بخش مختلف از یک Document را ببینید ، میتوانید
فایل مربوطه را در نرم افزار Word باز کرده ، ماوس را بالای فلش موجود در
بالای نوار لغزان نگه دارید تا نشانگر ماوس به شکل دو خط موازی با دو فلش
در بالا و پائین آن درآید.آنگاه کلیک کنید و بدون رها کردن ماوس آن را به
سمت پائین بکشید.حال صفحه به دو قسمت تقسیم میشود که در هر دو بخش همان
فایل نمایش داده میشود و همزمان میتوانید دو بخش مختلف فایل را ببینید و
ویرایش کنید.

۷- اگر فایلتان بزرگ است و پیدا کردن مطالب برایتان
دشوار است ، کافیست گزینه Document Map را از منوی View انتخاب کنید تا
فهرستی از عناوین Document شما را نشان دهد.حال با کلیک بر هر عنوان به آن
قسمت از فایل خود پرش میکنید.

منبع : http://www.persian-forum.com/showthread.php?t=9554


ترفند مفید در نرم افزار Word

جمعه 7 آبان 1389 04:22 ق.ظ

ترفند مفید در نرم افزار Word
با بکار بستن ترفندهای زیر در کار خود با نرم افزار Word سرعت بخشید :

۱-
اگر در حال تایپ کردن یک متن انگلیسی هستید و به دنبال مترادف یک کلمه خاص
می گردید ، کافیست نشانگر را در کنار و یا در زیر کلمه مربوطه ببرید و
کلیدهای Shift + F7 را فشار دهید.با این کار فهرستی از کلمات مترادف آن
کلمه خاص نمایش داده میشود.

۲- اگر فرمت قسمتی از متن را تغییر
داده اید ، مثلا رنگ یا نوع فونت آن را عوض کرده اید و حالا میخواهید به
همان وضعیت پیش فرض Word برگردانید ، میتوانید آن بخش از متن را انتخاب و
کلیدهای Ctrl + SpaceBar را فشار دهید.

۳- وقتی میخواهید بخشی از
متن را انتخاب کنید ، میتوانید کلمه Alt را پائین نگه دارید و با ماوس

سرعت شما به طرز چشمگیری افزایش یابد.
Drag کنید.این کار باعث می شود عمل انتخاب به صورت مستطیل شکل انجام شود و

۴- با فشردن کلید Shift + F5
میتوانید به قسمتی از متن که بتازگی تغییری در آن ایجاد کرده اید
بروید.فشردن مجدد این کلیدها شما را به قسمتهای تغییر یافته قبلی متن
میبرد.

۵- در پنجره

را ببینید.اگر در همین پنجره بخواهید تغییراتی در متن بدهید ، کافیست روی
آیکون Magnifier کلیک کنید تا اجازه تصحیح در متن به شما داده شود.
Print Preview شما میتوانید پیش از پرینت گرفتن ، پیش نمایشی از فایل خود

۶-
اگر میخواهید همزمان دو بخش مختلف از یک Document را ببینید ، میتوانید
فایل مربوطه را در نرم افزار Word باز کرده ، ماوس را بالای فلش موجود در
بالای نوار لغزان نگه دارید تا نشانگر ماوس به شکل دو خط موازی با دو فلش
در بالا و پائین آن درآید.آنگاه کلیک کنید و بدون رها کردن ماوس آن را به
سمت پائین بکشید.حال صفحه به دو قسمت تقسیم میشود که در هر دو بخش همان
فایل نمایش داده میشود و همزمان میتوانید دو بخش مختلف فایل را ببینید و
ویرایش کنید.

۷- اگر فایلتان بزرگ است و پیدا کردن مطالب برایتان
دشوار است ، کافیست گزینه Document Map را از منوی View انتخاب کنید تا
فهرستی از عناوین Document شما را نشان دهد.حال با کلیک بر هر عنوان به آن
قسمت از فایل خود پرش میکنید.

منبع : http://www.persian-forum.com/showthread.php?t=9554


ترفند مفید در نرم افزار Word

جمعه 7 آبان 1389 04:22 ق.ظ

ترفند مفید در نرم افزار Word
با بکار بستن ترفندهای زیر در کار خود با نرم افزار Word سرعت بخشید :

۱-
اگر در حال تایپ کردن یک متن انگلیسی هستید و به دنبال مترادف یک کلمه خاص
می گردید ، کافیست نشانگر را در کنار و یا در زیر کلمه مربوطه ببرید و
کلیدهای Shift + F7 را فشار دهید.با این کار فهرستی از کلمات مترادف آن
کلمه خاص نمایش داده میشود.

۲- اگر فرمت قسمتی از متن را تغییر
داده اید ، مثلا رنگ یا نوع فونت آن را عوض کرده اید و حالا میخواهید به
همان وضعیت پیش فرض Word برگردانید ، میتوانید آن بخش از متن را انتخاب و
کلیدهای Ctrl + SpaceBar را فشار دهید.

۳- وقتی میخواهید بخشی از
متن را انتخاب کنید ، میتوانید کلمه Alt را پائین نگه دارید و با ماوس

سرعت شما به طرز چشمگیری افزایش یابد.
Drag کنید.این کار باعث می شود عمل انتخاب به صورت مستطیل شکل انجام شود و

۴- با فشردن کلید Shift + F5
میتوانید به قسمتی از متن که بتازگی تغییری در آن ایجاد کرده اید
بروید.فشردن مجدد این کلیدها شما را به قسمتهای تغییر یافته قبلی متن
میبرد.

۵- در پنجره

را ببینید.اگر در همین پنجره بخواهید تغییراتی در متن بدهید ، کافیست روی
آیکون Magnifier کلیک کنید تا اجازه تصحیح در متن به شما داده شود.
Print Preview شما میتوانید پیش از پرینت گرفتن ، پیش نمایشی از فایل خود

۶-
اگر میخواهید همزمان دو بخش مختلف از یک Document را ببینید ، میتوانید
فایل مربوطه را در نرم افزار Word باز کرده ، ماوس را بالای فلش موجود در
بالای نوار لغزان نگه دارید تا نشانگر ماوس به شکل دو خط موازی با دو فلش
در بالا و پائین آن درآید.آنگاه کلیک کنید و بدون رها کردن ماوس آن را به
سمت پائین بکشید.حال صفحه به دو قسمت تقسیم میشود که در هر دو بخش همان
فایل نمایش داده میشود و همزمان میتوانید دو بخش مختلف فایل را ببینید و
ویرایش کنید.

۷- اگر فایلتان بزرگ است و پیدا کردن مطالب برایتان
دشوار است ، کافیست گزینه Document Map را از منوی View انتخاب کنید تا
فهرستی از عناوین Document شما را نشان دهد.حال با کلیک بر هر عنوان به آن
قسمت از فایل خود پرش میکنید.

منبع : http://www.persian-forum.com/showthread.php?t=9554


 • تعداد صفحات :11
 • ...  
 • 5  
 • 6  
 • 7  
 • 8  
 • 9  
 • 10  
 • 11  


آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic