آواتار شخصیت های معروف

جمعه 29 مرداد 1389 07:30 ق.ظ

چند روزی است كه فیلم جدید جیمز كامرون به نام Avatar اكران شده است. فیلمی كه اگر آن را ببینید تمام تصورات شما را از جلوه های ویژه و تكنولوژی متحول خواهد كرد و در واقع درب جدیدی در صنعت سینما محسوب می شود. اگر به نظرتان فیلم Dark Knight خوب بوده یا اینكه Transformers را فیلمی پر از جزئیات و هیجان می دانید، باید بدانید كه آواتار این فیلم ها را به راحتی تا می زند و درون جیب اش قرار می دهد!  

فیلم در زمان آینده اتفاق می افتد و در مورد یك نظامی معلول است كه به سیاره ای به نام پاندورا می رود تا در آنجا ماموریت ای غیرعادی را انجام بدهد...

 

4936.jpg

4937.jpg

4938.jpg

4939.jpg

4941.jpg

4942.jpg

4943.jpg

4945.jpg

4954.jpg

4948.jpg

 


آواتار شخصیت های معروف

جمعه 29 مرداد 1389 07:30 ق.ظ

چند روزی است كه فیلم جدید جیمز كامرون به نام Avatar اكران شده است. فیلمی كه اگر آن را ببینید تمام تصورات شما را از جلوه های ویژه و تكنولوژی متحول خواهد كرد و در واقع درب جدیدی در صنعت سینما محسوب می شود. اگر به نظرتان فیلم Dark Knight خوب بوده یا اینكه Transformers را فیلمی پر از جزئیات و هیجان می دانید، باید بدانید كه آواتار این فیلم ها را به راحتی تا می زند و درون جیب اش قرار می دهد!  

فیلم در زمان آینده اتفاق می افتد و در مورد یك نظامی معلول است كه به سیاره ای به نام پاندورا می رود تا در آنجا ماموریت ای غیرعادی را انجام بدهد...

 

4936.jpg

4937.jpg

4938.jpg

4939.jpg

4941.jpg

4942.jpg

4943.jpg

4945.jpg

4954.jpg

4948.jpg

 


آواتار شخصیت های معروف

جمعه 29 مرداد 1389 07:30 ق.ظ

چند روزی است كه فیلم جدید جیمز كامرون به نام Avatar اكران شده است. فیلمی كه اگر آن را ببینید تمام تصورات شما را از جلوه های ویژه و تكنولوژی متحول خواهد كرد و در واقع درب جدیدی در صنعت سینما محسوب می شود. اگر به نظرتان فیلم Dark Knight خوب بوده یا اینكه Transformers را فیلمی پر از جزئیات و هیجان می دانید، باید بدانید كه آواتار این فیلم ها را به راحتی تا می زند و درون جیب اش قرار می دهد!  

فیلم در زمان آینده اتفاق می افتد و در مورد یك نظامی معلول است كه به سیاره ای به نام پاندورا می رود تا در آنجا ماموریت ای غیرعادی را انجام بدهد...

 

4936.jpg

4937.jpg

4938.jpg

4939.jpg

4941.jpg

4942.jpg

4943.jpg

4945.jpg

4954.jpg

4948.jpg

 


آواتار شخصیت های معروف

جمعه 29 مرداد 1389 07:30 ق.ظ

چند روزی است كه فیلم جدید جیمز كامرون به نام Avatar اكران شده است. فیلمی كه اگر آن را ببینید تمام تصورات شما را از جلوه های ویژه و تكنولوژی متحول خواهد كرد و در واقع درب جدیدی در صنعت سینما محسوب می شود. اگر به نظرتان فیلم Dark Knight خوب بوده یا اینكه Transformers را فیلمی پر از جزئیات و هیجان می دانید، باید بدانید كه آواتار این فیلم ها را به راحتی تا می زند و درون جیب اش قرار می دهد!  

فیلم در زمان آینده اتفاق می افتد و در مورد یك نظامی معلول است كه به سیاره ای به نام پاندورا می رود تا در آنجا ماموریت ای غیرعادی را انجام بدهد...

 

4936.jpg

4937.jpg

4938.jpg

4939.jpg

4941.jpg

4942.jpg

4943.jpg

4945.jpg

4954.jpg

4948.jpg

 


آواتار شخصیت های معروف

جمعه 29 مرداد 1389 07:30 ق.ظ

چند روزی است كه فیلم جدید جیمز كامرون به نام Avatar اكران شده است. فیلمی كه اگر آن را ببینید تمام تصورات شما را از جلوه های ویژه و تكنولوژی متحول خواهد كرد و در واقع درب جدیدی در صنعت سینما محسوب می شود. اگر به نظرتان فیلم Dark Knight خوب بوده یا اینكه Transformers را فیلمی پر از جزئیات و هیجان می دانید، باید بدانید كه آواتار این فیلم ها را به راحتی تا می زند و درون جیب اش قرار می دهد!  

فیلم در زمان آینده اتفاق می افتد و در مورد یك نظامی معلول است كه به سیاره ای به نام پاندورا می رود تا در آنجا ماموریت ای غیرعادی را انجام بدهد...

 

4936.jpg

4937.jpg

4938.jpg

4939.jpg

4941.jpg

4942.jpg

4943.jpg

4945.jpg

4954.jpg

4948.jpg

 


آواتار شخصیت های معروف

جمعه 29 مرداد 1389 07:30 ق.ظ

چند روزی است كه فیلم جدید جیمز كامرون به نام Avatar اكران شده است. فیلمی كه اگر آن را ببینید تمام تصورات شما را از جلوه های ویژه و تكنولوژی متحول خواهد كرد و در واقع درب جدیدی در صنعت سینما محسوب می شود. اگر به نظرتان فیلم Dark Knight خوب بوده یا اینكه Transformers را فیلمی پر از جزئیات و هیجان می دانید، باید بدانید كه آواتار این فیلم ها را به راحتی تا می زند و درون جیب اش قرار می دهد!  

فیلم در زمان آینده اتفاق می افتد و در مورد یك نظامی معلول است كه به سیاره ای به نام پاندورا می رود تا در آنجا ماموریت ای غیرعادی را انجام بدهد...

 

4936.jpg

4937.jpg

4938.jpg

4939.jpg

4941.jpg

4942.jpg

4943.jpg

4945.jpg

4954.jpg

4948.jpg

 


آواتار شخصیت های معروف

جمعه 29 مرداد 1389 07:30 ق.ظ

چند روزی است كه فیلم جدید جیمز كامرون به نام Avatar اكران شده است. فیلمی كه اگر آن را ببینید تمام تصورات شما را از جلوه های ویژه و تكنولوژی متحول خواهد كرد و در واقع درب جدیدی در صنعت سینما محسوب می شود. اگر به نظرتان فیلم Dark Knight خوب بوده یا اینكه Transformers را فیلمی پر از جزئیات و هیجان می دانید، باید بدانید كه آواتار این فیلم ها را به راحتی تا می زند و درون جیب اش قرار می دهد!  

فیلم در زمان آینده اتفاق می افتد و در مورد یك نظامی معلول است كه به سیاره ای به نام پاندورا می رود تا در آنجا ماموریت ای غیرعادی را انجام بدهد...

 

4936.jpg

4937.jpg

4938.jpg

4939.jpg

4941.jpg

4942.jpg

4943.jpg

4945.jpg

4954.jpg

4948.jpg

 


آواتار شخصیت های معروف

جمعه 29 مرداد 1389 07:30 ق.ظ

چند روزی است كه فیلم جدید جیمز كامرون به نام Avatar اكران شده است. فیلمی كه اگر آن را ببینید تمام تصورات شما را از جلوه های ویژه و تكنولوژی متحول خواهد كرد و در واقع درب جدیدی در صنعت سینما محسوب می شود. اگر به نظرتان فیلم Dark Knight خوب بوده یا اینكه Transformers را فیلمی پر از جزئیات و هیجان می دانید، باید بدانید كه آواتار این فیلم ها را به راحتی تا می زند و درون جیب اش قرار می دهد!  

فیلم در زمان آینده اتفاق می افتد و در مورد یك نظامی معلول است كه به سیاره ای به نام پاندورا می رود تا در آنجا ماموریت ای غیرعادی را انجام بدهد...

 

4936.jpg

4937.jpg

4938.jpg

4939.jpg

4941.jpg

4942.jpg

4943.jpg

4945.jpg

4954.jpg

4948.jpg

 


اگر به چشمانتان اعتماد دارید اینو ببینید

پنجشنبه 28 مرداد 1389 06:30 ق.ظ

كمی صبر كنید !

 

تصویر بالا كدامیك از گزینه های زیر است؟

1- سفینه فضایی

2- میز و فن خنك كننده لپ تاپ

3- جیزی نیست !

4- همه گزینه ها

 

جواب سوال كمی پایین تر !

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

اگه كمی هم فكر می كردید بد نبود !

.

.

.

.

.

.

.

.

شاید باورش سخت باشه

ولی جواب صحیح گزینه 4 است !

 

این همون عكس بالاست كه همه جاش باز شده !

1l.jpg

 

حالا حتما دوست دارید بدونید این چیه !

 

این وسیله:

یك میز لپ تاپ تاشو،

 یك فن خنك كننده لپ تاپ،

 پایه نگه دارنده لپ تاپ،

 میز شیك و ساده و....

به عبارت بهتر یك سفینه فضایی است.

 

شاید عكس بعدی بهتر بتونه راهنماییتون كنه

8l.jpg

می بینید وقتی جمع میشه چقدر كوچیكه !!

 

خلاصه براتون بگم

این وسیله كاربردهای مختلفی داره كه توی عكس بهتر دیده میشه

پس خودتون ببینید...

 

می دونید گذاشتن لپ تاپ روی پا چقدر برای شما ضرر داره ؟

5l.jpg

 

 

جای موس و لیوان و خودكار هم داره !

2l.jpg

 

قابلیت تنظیم شیب مورد نظر

دارای دو فن خنك كننده داخلی

3l.jpg

 

قابلیت تنظیم ارتفاع مورد نظر پایه های میز

4l.jpg

 

 

7l.jpg

 

واقعا لذت بخشه وقتی به مبل تكیه دادید !

9l.jpg

 

8l.jpg

و در نهایت تمام این وسیله ها كه یك وسیلست

توی كیف لپ تاپ شما جا میشه


اگر به چشمانتان اعتماد دارید اینو ببینید

پنجشنبه 28 مرداد 1389 06:30 ق.ظ

كمی صبر كنید !

 

تصویر بالا كدامیك از گزینه های زیر است؟

1- سفینه فضایی

2- میز و فن خنك كننده لپ تاپ

3- جیزی نیست !

4- همه گزینه ها

 

جواب سوال كمی پایین تر !

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

اگه كمی هم فكر می كردید بد نبود !

.

.

.

.

.

.

.

.

شاید باورش سخت باشه

ولی جواب صحیح گزینه 4 است !

 

این همون عكس بالاست كه همه جاش باز شده !

1l.jpg

 

حالا حتما دوست دارید بدونید این چیه !

 

این وسیله:

یك میز لپ تاپ تاشو،

 یك فن خنك كننده لپ تاپ،

 پایه نگه دارنده لپ تاپ،

 میز شیك و ساده و....

به عبارت بهتر یك سفینه فضایی است.

 

شاید عكس بعدی بهتر بتونه راهنماییتون كنه

8l.jpg

می بینید وقتی جمع میشه چقدر كوچیكه !!

 

خلاصه براتون بگم

این وسیله كاربردهای مختلفی داره كه توی عكس بهتر دیده میشه

پس خودتون ببینید...

 

می دونید گذاشتن لپ تاپ روی پا چقدر برای شما ضرر داره ؟

5l.jpg

 

 

جای موس و لیوان و خودكار هم داره !

2l.jpg

 

قابلیت تنظیم شیب مورد نظر

دارای دو فن خنك كننده داخلی

3l.jpg

 

قابلیت تنظیم ارتفاع مورد نظر پایه های میز

4l.jpg

 

 

7l.jpg

 

واقعا لذت بخشه وقتی به مبل تكیه دادید !

9l.jpg

 

8l.jpg

و در نهایت تمام این وسیله ها كه یك وسیلست

توی كیف لپ تاپ شما جا میشه


اگر به چشمانتان اعتماد دارید اینو ببینید

پنجشنبه 28 مرداد 1389 06:30 ق.ظ

كمی صبر كنید !

 

تصویر بالا كدامیك از گزینه های زیر است؟

1- سفینه فضایی

2- میز و فن خنك كننده لپ تاپ

3- جیزی نیست !

4- همه گزینه ها

 

جواب سوال كمی پایین تر !

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

اگه كمی هم فكر می كردید بد نبود !

.

.

.

.

.

.

.

.

شاید باورش سخت باشه

ولی جواب صحیح گزینه 4 است !

 

این همون عكس بالاست كه همه جاش باز شده !

1l.jpg

 

حالا حتما دوست دارید بدونید این چیه !

 

این وسیله:

یك میز لپ تاپ تاشو،

 یك فن خنك كننده لپ تاپ،

 پایه نگه دارنده لپ تاپ،

 میز شیك و ساده و....

به عبارت بهتر یك سفینه فضایی است.

 

شاید عكس بعدی بهتر بتونه راهنماییتون كنه

8l.jpg

می بینید وقتی جمع میشه چقدر كوچیكه !!

 

خلاصه براتون بگم

این وسیله كاربردهای مختلفی داره كه توی عكس بهتر دیده میشه

پس خودتون ببینید...

 

می دونید گذاشتن لپ تاپ روی پا چقدر برای شما ضرر داره ؟

5l.jpg

 

 

جای موس و لیوان و خودكار هم داره !

2l.jpg

 

قابلیت تنظیم شیب مورد نظر

دارای دو فن خنك كننده داخلی

3l.jpg

 

قابلیت تنظیم ارتفاع مورد نظر پایه های میز

4l.jpg

 

 

7l.jpg

 

واقعا لذت بخشه وقتی به مبل تكیه دادید !

9l.jpg

 

8l.jpg

و در نهایت تمام این وسیله ها كه یك وسیلست

توی كیف لپ تاپ شما جا میشه


اگر به چشمانتان اعتماد دارید اینو ببینید

پنجشنبه 28 مرداد 1389 06:30 ق.ظ

كمی صبر كنید !

 

تصویر بالا كدامیك از گزینه های زیر است؟

1- سفینه فضایی

2- میز و فن خنك كننده لپ تاپ

3- جیزی نیست !

4- همه گزینه ها

 

جواب سوال كمی پایین تر !

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

اگه كمی هم فكر می كردید بد نبود !

.

.

.

.

.

.

.

.

شاید باورش سخت باشه

ولی جواب صحیح گزینه 4 است !

 

این همون عكس بالاست كه همه جاش باز شده !

1l.jpg

 

حالا حتما دوست دارید بدونید این چیه !

 

این وسیله:

یك میز لپ تاپ تاشو،

 یك فن خنك كننده لپ تاپ،

 پایه نگه دارنده لپ تاپ،

 میز شیك و ساده و....

به عبارت بهتر یك سفینه فضایی است.

 

شاید عكس بعدی بهتر بتونه راهنماییتون كنه

8l.jpg

می بینید وقتی جمع میشه چقدر كوچیكه !!

 

خلاصه براتون بگم

این وسیله كاربردهای مختلفی داره كه توی عكس بهتر دیده میشه

پس خودتون ببینید...

 

می دونید گذاشتن لپ تاپ روی پا چقدر برای شما ضرر داره ؟

5l.jpg

 

 

جای موس و لیوان و خودكار هم داره !

2l.jpg

 

قابلیت تنظیم شیب مورد نظر

دارای دو فن خنك كننده داخلی

3l.jpg

 

قابلیت تنظیم ارتفاع مورد نظر پایه های میز

4l.jpg

 

 

7l.jpg

 

واقعا لذت بخشه وقتی به مبل تكیه دادید !

9l.jpg

 

8l.jpg

و در نهایت تمام این وسیله ها كه یك وسیلست

توی كیف لپ تاپ شما جا میشه


اگر به چشمانتان اعتماد دارید اینو ببینید

پنجشنبه 28 مرداد 1389 06:30 ق.ظ

كمی صبر كنید !

 

تصویر بالا كدامیك از گزینه های زیر است؟

1- سفینه فضایی

2- میز و فن خنك كننده لپ تاپ

3- جیزی نیست !

4- همه گزینه ها

 

جواب سوال كمی پایین تر !

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

اگه كمی هم فكر می كردید بد نبود !

.

.

.

.

.

.

.

.

شاید باورش سخت باشه

ولی جواب صحیح گزینه 4 است !

 

این همون عكس بالاست كه همه جاش باز شده !

1l.jpg

 

حالا حتما دوست دارید بدونید این چیه !

 

این وسیله:

یك میز لپ تاپ تاشو،

 یك فن خنك كننده لپ تاپ،

 پایه نگه دارنده لپ تاپ،

 میز شیك و ساده و....

به عبارت بهتر یك سفینه فضایی است.

 

شاید عكس بعدی بهتر بتونه راهنماییتون كنه

8l.jpg

می بینید وقتی جمع میشه چقدر كوچیكه !!

 

خلاصه براتون بگم

این وسیله كاربردهای مختلفی داره كه توی عكس بهتر دیده میشه

پس خودتون ببینید...

 

می دونید گذاشتن لپ تاپ روی پا چقدر برای شما ضرر داره ؟

5l.jpg

 

 

جای موس و لیوان و خودكار هم داره !

2l.jpg

 

قابلیت تنظیم شیب مورد نظر

دارای دو فن خنك كننده داخلی

3l.jpg

 

قابلیت تنظیم ارتفاع مورد نظر پایه های میز

4l.jpg

 

 

7l.jpg

 

واقعا لذت بخشه وقتی به مبل تكیه دادید !

9l.jpg

 

8l.jpg

و در نهایت تمام این وسیله ها كه یك وسیلست

توی كیف لپ تاپ شما جا میشه


اگر به چشمانتان اعتماد دارید اینو ببینید

پنجشنبه 28 مرداد 1389 06:30 ق.ظ

كمی صبر كنید !

 

تصویر بالا كدامیك از گزینه های زیر است؟

1- سفینه فضایی

2- میز و فن خنك كننده لپ تاپ

3- جیزی نیست !

4- همه گزینه ها

 

جواب سوال كمی پایین تر !

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

اگه كمی هم فكر می كردید بد نبود !

.

.

.

.

.

.

.

.

شاید باورش سخت باشه

ولی جواب صحیح گزینه 4 است !

 

این همون عكس بالاست كه همه جاش باز شده !

1l.jpg

 

حالا حتما دوست دارید بدونید این چیه !

 

این وسیله:

یك میز لپ تاپ تاشو،

 یك فن خنك كننده لپ تاپ،

 پایه نگه دارنده لپ تاپ،

 میز شیك و ساده و....

به عبارت بهتر یك سفینه فضایی است.

 

شاید عكس بعدی بهتر بتونه راهنماییتون كنه

8l.jpg

می بینید وقتی جمع میشه چقدر كوچیكه !!

 

خلاصه براتون بگم

این وسیله كاربردهای مختلفی داره كه توی عكس بهتر دیده میشه

پس خودتون ببینید...

 

می دونید گذاشتن لپ تاپ روی پا چقدر برای شما ضرر داره ؟

5l.jpg

 

 

جای موس و لیوان و خودكار هم داره !

2l.jpg

 

قابلیت تنظیم شیب مورد نظر

دارای دو فن خنك كننده داخلی

3l.jpg

 

قابلیت تنظیم ارتفاع مورد نظر پایه های میز

4l.jpg

 

 

7l.jpg

 

واقعا لذت بخشه وقتی به مبل تكیه دادید !

9l.jpg

 

8l.jpg

و در نهایت تمام این وسیله ها كه یك وسیلست

توی كیف لپ تاپ شما جا میشه


اگر به چشمانتان اعتماد دارید اینو ببینید

پنجشنبه 28 مرداد 1389 06:30 ق.ظ

كمی صبر كنید !

 

تصویر بالا كدامیك از گزینه های زیر است؟

1- سفینه فضایی

2- میز و فن خنك كننده لپ تاپ

3- جیزی نیست !

4- همه گزینه ها

 

جواب سوال كمی پایین تر !

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

اگه كمی هم فكر می كردید بد نبود !

.

.

.

.

.

.

.

.

شاید باورش سخت باشه

ولی جواب صحیح گزینه 4 است !

 

این همون عكس بالاست كه همه جاش باز شده !

1l.jpg

 

حالا حتما دوست دارید بدونید این چیه !

 

این وسیله:

یك میز لپ تاپ تاشو،

 یك فن خنك كننده لپ تاپ،

 پایه نگه دارنده لپ تاپ،

 میز شیك و ساده و....

به عبارت بهتر یك سفینه فضایی است.

 

شاید عكس بعدی بهتر بتونه راهنماییتون كنه

8l.jpg

می بینید وقتی جمع میشه چقدر كوچیكه !!

 

خلاصه براتون بگم

این وسیله كاربردهای مختلفی داره كه توی عكس بهتر دیده میشه

پس خودتون ببینید...

 

می دونید گذاشتن لپ تاپ روی پا چقدر برای شما ضرر داره ؟

5l.jpg

 

 

جای موس و لیوان و خودكار هم داره !

2l.jpg

 

قابلیت تنظیم شیب مورد نظر

دارای دو فن خنك كننده داخلی

3l.jpg

 

قابلیت تنظیم ارتفاع مورد نظر پایه های میز

4l.jpg

 

 

7l.jpg

 

واقعا لذت بخشه وقتی به مبل تكیه دادید !

9l.jpg

 

8l.jpg

و در نهایت تمام این وسیله ها كه یك وسیلست

توی كیف لپ تاپ شما جا میشه


 • تعداد صفحات :11
 • 1  
 • 2  
 • 3  
 • 4  
 • 5  
 • 6  
 • 7  
 • ...  


آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic